Mælkeprisen peger opad

Dansk Kvægs ledelse havde trods alt lidt positivt med, da de mandag aften indledte årets regionsmøder på Fyn.

Det er med en dyster baggrund, at Dansk Kvægs formand og ledelse i de kommende uger tager rundt til de traditionelle regionsmøder for at berette om forholdene i dansk kvægbrug har og nu.

- Vor afregningspris for mælken kan ikke dække omkostningerne, mens oksekødsproduktion er kommet i lidt bedre balance, men ikke nok, påpegede formanden Peder Philipp, der han indledte det første regionsmøde i Vissenbjerg på Fyn mandag aften.

Han nævnte tre væsentlige årsager til kvægbrugets ulykkelige situation.

Dels de nye markedsvilkår, der fra en lav men stabil pris er ændret til meget svingende priser i det globale marked, som dansk kvægbrug er meget mere afhængige af. Dels er der finanskrisens indvirkninger, hvor der nu »kun« er mulighed for at leve af selve indtjeningen i bedriften uden muligheder for investeringer, og endelig det generelt høje omkostningsniveau i Danmark.

- Vi bliver udfordret i disse år, ingen tvivl om det. Derfor skal vi sammen med finansverdenen finde løsninger med fællesskab, sagde Peder Philipp og oplyste, at Dansk Kvæg har holdt en række møder med banker og realkreditinstitutter, og at der er aftalt en ny række møder.

- Men, fortsatte formanden, det allervigtigste er, at vi skal have sænket vore omkostninger, samt optimeret bedriften på alle tænkelige områder. Der kan stadig hentes besparelser, alene her på Centrovice (den fynske landboforening, hvor regionsmødet blev afholdt, red.) er der beviseligt hentet 500.000 kroner i en ellers god bedrift.

Et lille nøk?
Dansk Kvægs direktør Gitte Grønbæk oplyste, at driftsresultat for bedrifter på 80-160 køer i 2009 vil lande på et minus på godt 500.000 kroner, mens bedrifter fra 240-320 køer må sande, at årets underskud bliver i størrelsesorden to millioner kroner.

Til gengæld var hendes håb en lille bedring i situationen på den korte bane, hvis mælkeprisen får lille nøk igen inden jul.

Hun erkendte, at man i organisationen hele vejen igennem har overvurderet mælkeprisen i de seneste par år. Alligevel fremlagde hun en prognose for de næste år – hvor der spås en stigning.

205 øre var prisen i 2009, som er lagt ind i prognosen, som altså ikke kom til at holde. For næste år er buddet 203 øre, mens prognosen for mælkeprisen i 2011 hedder 222 øre.

- Så lidt positivt er der at se frem til, men om det holder stik, hænger i høj grad sammen med udviklingen og forbruget i samfundet. Hidtil har det jo knebet med salget af højværdiprodukter, pointerede Gitte Grønbæk.

Læs også