Godt med i marken

Såningen på Frihedslund Læregård ved Ruds Vedby på Sjælland er veloverstået, og afgrøderne er kommet godt op.

- Vi blev færdige med at så den 24. september, og jeg synes faktisk, at det er gået rigtig godt, fortæller Frank Thulsted, bestyrer på Frihedslund Læregård.

- Selvom det har været meget tørt har vi godt kunne pløje og få placeret kernerne i fugtig jord. Vi har været meget påpasselige med ikke at pløje for langt foran for at undgå udtørring. Så vi havde et fantastisk godt såbed, og kom i vej med en god etablering. Desuden har vi fået sprøjtet rettidigt i alle de marker som er spiret frem. Så det går godt, fortsætter Frank Thulsted med et smil.

Fordi det er gået så godt med at så markerne til, har de to mænd i marken, traktorfører Kristoffer Lund og elev Kasper Jensen nu tid til, med hjælp fra Frank Thulsted, at samle sten i alle markerne.

- Vi har sindssygt mange sten på vores marker, og det er faktisk lidt træls at skulle samle dem sammen. Men fordi vi er så godt med, så har vi tiden til det nu, inden Kasper rejser til Australien midt på måneden, siger Frank Thulsted.

Frihedslund ligger i et gammelt istidslandskab, og alt i alt er der sten nok til, at de tre mænd kan bruge syv timer om dagen i tre uger på opgaven.

Til Australien
Den 17. oktober sætter eleven Kasper Jensen sig på et fly til »down under«. Her skal han være udstationeret på en stor farm i fire måneder, hvor han skal hjælpe til i høsten.

- Det er en super god erfaring at få for ham, og jeg har presset lidt på for at få ham af sted. Det faldt på plads med billetten i går, og faktisk er vi så heldige, at fordi han skal af sted på udstationering herfra, så dækker AER hans rejseomkostninger, og vi får også kompensation for den løn, som vi skal betale til ham, mens han er væk, fortæller Frank Thulsted.

Den 1. februar starter Kristoffer Lund på produktionslederuddannelsen på landbrugsskolen i Høng, så forårsarbejdet på Frihedslund skal klares af Frank Thulsted og Kasper Jensen, der vender hjem fra Australien den 20. februar.

 - Det er i hvert fald udgangspunktet, at Kasper og jeg skal klare forårsarbejdet i marken. Men det er da sagt med et vist forbehold, for det er ikke sikkert, at jeg har tid til det, når det kommer til stykket, siger Frank Thulsted. Men det er også en proces, som vi er i for at se, hvor vi eventuelt kan spare en mand.

Afgrøderne
De nyetablerede afgrøder står flot, og de har ifølge Frank Thulsted været nemme at etablere.

- Vi har faktisk slet ikke haft nogle problemer - hverken med vejr eller maskiner. Vi påbegyndte såningen af hvede efter vinterraps den 2. september, og vi har kun været nødt til at tage én lørdag i brug, ellers har vi holdt fri i weekenderne, fortæller han.

Det eneste, som der har været lidt usikkerhed omkring, er vinterrapsen.

- Det gik lidt langsomt i starten, men jeg valgte ikke at vækstregulere den i midten af september. Men nu overvejer jeg alligevel at gøre det, for ellers risikerer vi, at den render for meget i vejret og bliver sårbar for frost, fortæller Frank Thulsted.

I det hele taget er der blevet brug minimalt med kemi i rapsmarkerne. Der er blevet ukrudtssprøjtet og kørt gylle på, men der har ikke været problemer med hverken jordlopper eller snegle.

Egne forsøg
Der laves løbende småforsøg på Frihedslund Læregård.

- Det er bare noget vi går og sysler med for os selv. Der er ikke noget videnskabeligt i det, siger Frank Thulsted.

I september måned havde gården en VM-Seeder på prøver, og i den forbindelse blev en mark delt op i tre, og hvert stykke på blev sået til på forskellig vis. Det første blev pløjet og tilsået, det andet blev harvet og tilstået, og det tredje blev tilsået direkte i stubbene.

- Jeg tror ikke 100 procent på det stykke, hvor der blev sået direkte i stubbene. Men det er da interessant, og vil kunne spare os for rigtig mange timer, hvis det kommer godt op, siger Frank Thulsted om forsøgene.

Der har også været en traktor på prøve i september måned. En CASE med RTK-system.

- Jeg må indrømme, at det fungerede rigtig godt. Vi testede det på vores stejleste bakke, som vi kørte på tværs af, og den løste bare opgaven. Så jeg håber, at vi indenfor de næste par år har RTK-system permanent her på gården, slutter Frank Thulsted.

Læs også