Gør det for vildtet…   

…men også for jeres egen skyld. Sådan lød opfordringen, da DLF-Trifolium inviterede til dialogmøde og besigtigelse af vildtafgrøderne på Bregentved Gods den 22. september.

Cirka 30 havde taget imod invitationen fra DLF-Trifolium, og var draget til dialogmøde på Bregentved Gods. Her bød produktchef hos DLF-Trifolium, Ole Grønbæk, og skytte på Bregentved Gods, Peter Bissø, velkommen.

DLF-Trifolium har sammen med Bregentved Gods udlagt en række parceller med forskellige vildt- og bi-blandinger, og det var disse, der skulle ses nærmere på ved arrangementet.

De første vildtparceller der blev beset, var udlagt af DLF. Her var sået seks parceller til med henholdsvis sommerblanding, vintermix til hortevildt, vinterdækmix, helårsmix til hjortevildt, bi-blanding og kyllingemix. Alle parcellerne blev kigget nærmere efter, og der var livlig diskussion om de forskellige blandinger.

- Jeg er ikke imponeret over disse blandinger, for min erfaring er, at råvildtet hellere vil have sukkerholdige græsser, lød det fra en af deltagerne, da sommerblandingen blev diskuteret.

Generelt var der enighed om, at sommerblandingen var »en god helgardering«, men ellers var antallet af meninger om vildtbeplantning lig med antallet af deltagere til mødet!

Tøm posen
Peter Bissø fremviste den vildtparcel, som godset har været gladest for.

- Her har været fyldt med liv hele sommeren, og kunne jeg huske, hvad der var i blandingen, så ville jeg så den igen. Men desværre er det en »tøm posen blanding«, som er sået i et halvdårligt såbed på en gammel brakmark, fortalte han med et smil.

Også godsets vildtbræmmer langs vandløb blev vist frem. I alt er der 27 kilometer bræmmer á ti meter indmeldt som udyrket areal på Bregentved Gods. Disse skal indeholde 60 procent vinterfaste planter, der skal slås hvert andet år, men ellers ikke må bearbejdes.

Vildbeplantning er kun interessant på dyrkede arealer, hvor man kan lave seks meter brede vildtstriber uden at skulle indberette dem, og uden at blive trukket i støtte.

Læs også