Naturpleje naturligvis

Peter Christensen satte for fem år siden sine malkekøer ud af stalden på Bakkely. I dag har han halvfems kreaturer, der afgræsser det fredede område på Avnø, og hjemme på gården fylder cirka 50 heste op i stalden.

- Det er simpelthen en lise for sjælen, at køre rundt herude, siger Peter Christensen med et stort smil.

Hver dag, i den del af året hvor dyrene går ude, kører Peter Christensen rundt på Avnø for at tilse dyr og hegn.

- Jeg er herude hver eneste dag, for ellers kan jeg jo risikere, at der ligger et dyr, og har det skidt, og i kælvingsperioden er jeg herude flere gange om dagen, så ikke der ligger en ko, og har problemer, fortæller Peter Christensen.

Ingen sur pligt
Nogle pligter er sure, men pligterne, der følger med afgræsningsaftalerne på Avnø, er til stor fornøjelse for Peter Christensen:

- Selvfølgelig er det en forretning, at stå for naturplejen herude, men jeg føler mig samtidig også utroligt privilegeret, fortæller han.

Afgræsningsaftalerne løber i fem år, og arealet, der skal vedligeholdes, udgør cirka 230 hektarer fordelt på både Avnø og Svinø. Med aftalerne følger der en række forpligtelser.

- Jeg har forpligtet mig til, at holde arealet afgræsset og i god stand. Og jorden herude skal holdes i landbrugsmæssig forsvarlig stand, for ellers kan jeg ikke søge hektarstøtte til det, fortæller Peter Christensen.

Agrene drives alle efter MVJ-ordningen (Miljø Venligt Jordbrug), som betyder, at markerne ikke gødes og sprøjtes, men afgræsses af kreaturer, der sørger for, at ingen planter bliver dominerende. Dette er med til at sikre den biodiversitet, der er på halvøen.

- Naturplejen er jo med til at sikre biodiversiteten på stedet, og især fuglelivet er meget rigt herude, fortæller Peter Christensen.

Ingen guldgrube
Peter Christensen understreger flere gange, at det ikke er nogen guldgrube at have kreaturer, der afgræsser et fredet område.

- Man skal ikke gøre det her for pengenes skyld, for det er nærmest til grin, at vi kan få 1.400 kroner per hektar per år. Så man skal primært gøre det her, fordi man godt kan lide det, siger han.

Dyrene slagtes af en lokal slagter, der kommer ud og afliver og afbløder dem på marken.

- Det giver mindre stress for dyrene, og også mindre stress for mig, fortæller Peter Christensen, der helst sælger kødet til private.

Ved siden af naturplejen driver Peter Christensen cirka 70 hektar landbrugsjord, og i 2004 satte han sine 70 malkekøer ud til fordel for 50 heste, der i dag fylder op i staldene.

- Mit helbred var ikke længere til at have malkekøer, og så kom der en og spurgte, om hun måtte have sin hest her. Det greb lidt om sig, og i dag har vi bygget bokse til 50 heste, og vi har også både ridehus, dressurbane og springbane på stedet, fortæller Peter Christensen.

Det er Peter Christensens kone, Vibeke, der passer hestene, mens Peter tager sig af alt det praktiske på gården, ligesom det er ham, der passer jorden og kreaturerne.

Læs også