EU vil have større stabilitet i markedet

De foranstaltninger, Kommissionen allerede har truffet, ser ifølge Mariann Fischer Boel »helt klart ud til at have en positiv virkning på mælkepriserne«. Men det er ikke nok.

Som nævnt i Effektivt Landbrug i går har EU-Kommissionen nu nedsat en gruppe af højtstående eksperter på mælkeområdet til at finde ud af, hvad der skal ske med mælkesektoren, når mælkekvoterne udløber den 1. april 2015.

Gruppen vil se på, om der skal indføres nye ordninger, som kan bidrage yderligere til at stabilisere markedet, producenternes indkomster og priserne samt skabe større gennemsigtighed på markedet.

EU’s landbrugskommissær Mariann Fischer Boel glæder sig først og fremmest over, at priserne på mælk og mejeriprodukter er ved at rette sig, og de foranstaltninger, Kommissionen allerede har truffet, ifølge kommissæren »helt klart ser ud til at have en positiv virkning på mælkepriserne«.

- Men vi bliver nødt at skabe større stabilitet på markedet, forbedre gennemsigtigheden og drøfte, hvordan producenterne kan organiseres bedre. Samtidig fortsætter vi vores arbejde på at løse de øjeblikkelige problemer, som mælkeproducenterne står over for.

Flere tiltag
Håbet er nu, at ministerrådet om to uger officielt vil godkende EU-Kommissionens forslag om, at medlemsstaterne skal kunne udbetale op til 15.000 euro i statsstøtte til landbrugsproducenterne.

Kommissionen foreslog i september en pakke af umiddelbare foranstaltninger, som skal støtte mælkemarkedet. Det foreslås blandt andet, at den nødklausul, som allerede gælder for andre landbrugssektorer, også skal gælde for mælkesektoren, så det bliver muligt at reagere hurtigere på fremtidige markedsforstyrrelser.

- Ændringer i medlemsstaternes kvoteopkøbsordninger vil garantere, at kvoter, der er opkøbt til den nationale reserve, ikke længere medregnes som en del af den nationale kvote, når det skal afgøres, hvorvidt der skal opkræves tillægsafgift. Besluttes det at opkræve tillægsafgift, så kan medlemsstaterne anvende den del, der svarer til den opkøbte kvote, til omstrukturering af sektoren, hedder det i en pressemeddelelse fra Kommissionen, hvis lovforslag ventes vedtaget i de kommende dage.

Læs også