Ønsker rejsehold i sager om husdyrgodkendelser

SAGSBEHANDLING: Landbruget skal have den bedst mulige service og sagsbehandling, ligesom vore medarbejdere skal have de bedste værktøjer og højeste kompetencer, fastslår borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune, der ønsker rejsehold i sager om husdyrgodkendelser.

Tønder Kommune er nu klar til at tage imod et tilbud fra rejseholdet. Det sker i forbindelse med spørgsmål om miljøgodkendelser i landbruget – men dog er det ikke Rigspolitiets Rejsehold, der er sendt bud efter…

- Nej, det er særlige rejsehold, der er oprettet på foranledning af Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Ideen er, at de kommuner, der har mange miljøsager – og det har vi – kan få en håndsrækning til at få bedre styr på procedurerne og samtidig få gode råd til, hvordan sagsbehandlerne kan lette arbejdet, fortæller borgmester Laurids Rudebeck.

Han tilføjer, at tilbuddet derimod ikke omfatter konkret sagsbehandling. Rejseholdene, der består af proceskonsulenter fra Kommunernes Landsforening og medarbejdere fra Miljøstyrelsen, arbejder på at styrke kommunernes egne kompetencer og være med til at sikre afgørelser af den højst mulige kvalitet.

- Faktisk er det miljøminister Troels Lund Poulsen selv, der har opfordret os til at gøre brug af tilbuddet. Det skete på et møde, vi havde ca. midt i september – og naturligvis skal vi benytte os af alle de muligheder, vi har – både for at sikre vore medarbejdere de bedste værktøjer og kompetencer, samt sikre den bedste service og sagsbehandling til landbruget, understreger Laurids Rudebeck.

Netop miljøsagerne har været et smertensbarn i Tønder Kommune. Forvaltningen har kæmpet med både ny lovgivning, manglende ressourcer og meget andet, og der er – flere gange – sat ekstra penge af til området.

På vej mod målet
- Og indsatsen har bestemt båret frugt. Ventetiden og sagsbunken er skrumpet betydeligt ind, men for at optimere processen, tager vi naturligvis imod alle de gode tilbud, vi får tilføjer borgmesteren.

Et af de områder, der er svært at håndtere i behandlingen af miljøsager, er de vurderinger, der skal til, når det gælder naturpåvirkninger af internationale miljøbeskyttelsesområder. Her er det fornødne datagrundlag ikke til rådighed – og her håber vi, at rejseholdet kan være med til at kaste lidt lys over tingene tilstand.

- Samtidig vil vi gerne være på forkant med de vurderinger, der ifølge Miljøstyrelsen og Miljø-klagenævnet skal foretages eksempelvis i forhold til kvælstof- og fosforpåvirkninger af overfladevandmiljø, BAT (bedst anvendte/tilgængelig teknologi), naturvurderinger m.v.

- Rejseholdet skal altså være med til at give os sikkerhed for, at vore sagsafgørelser indeholder de elementer som overordnede myndigheder forventer, fastslår Laurids Rudebeck.

Læs også