Mariann Fischer Boel har gjort det godt

ØRETÆVERNES HOLDEPLADS: - Hun har udfyldt rollen på en post, som man godt kan kalde øretævernes holdeplads, siger Peder Cederfeld, Patriotisk Selskab.

Når året slutter, forlader fynske Mariann Fischer Boel posten som landbrugskommissær i EU. Det kan hun gøre i forvisningen om at have gjort et godt stykke arbejde, mener formanden for Patriotisk Selskab, Peder Cederfeld de Simonsen.

- Jeg synes, vi kan være stolte af at have haft en fynbo på posten som landbrugskommissær. Mariann Fischer Boel har gjort det godt i en periode, som bestemt ikke har været den allernemmeste. En række ting har været fastlagt på forhånd – støtteordningerne for eksempel – så de har været svære at ændre på. Men hun har fået lavet landbrugstjekket, og det er hun sluppet rigtig godt fra, selv om det har været svært politisk, siger Peder Cederfeld.

Patrioternes formand peger også på, at landbrugskommissæren har håndteret spørgsmålet om subsidier kontra mere markedsøkonomi på en fornuftig måde.

- Det er både landbrugets og regeringens grundlæggende holdning, at der skal ske en udfasning af subsidier til fordel for et mere konkurrencedygtigt erhverv. Det er en meget svær øvelse, fordi man andre steder i Europa ser anderledes på tingene. Mariann Fischer Boel har samtidig haft forståelse for, at udfasningen af subsidier til fordel for mere markedsorientering skal ske på en afbalanceret måde og på globalt niveau, påpeger Peder Cederfeldt.

Roerne er forsvundet fra Fyn
I forbindelse med annonceringen af sin afgang som landbrugskommissær peger Mariann Fischer Boel selv på, at det er lykkedes at skubbe den europæiske landbrugspolitik i en mere markedsorienteret retning. Hun nævner samtidig sukkerreformen som en af sine politiske succeser.

- Som fynbo kan man selvfølgelig godt være trist over, at roerne er forsvundet fra Fyn. Men går man ind for markedsorientering, er reformen et skridt på vejen. Det er dog for tidligt at sige, om sukkerreformen har virket efter hensigten, for vi er stadigvæk i en overgangsperiode, siger Peder Cederfeld.

Navigation i vanskeligt farvand
Opgaverne for den kommende landbrugskommissær bliver mange, påpeger patrioternes formand.

- En af de allervigtigste, siger han, bliver at finde ud af, hvad der skal ske med EU’s landbrugspolitik efter 2013, hvor den skal fornys. Hvad er politisk muligt, og hvordan kan man udmønte den fremtidige landbrugspolitik på en fornuftig måde? Det er meget godt, at vi afvikler landbrugsstøtten i Europa, men hvis man ikke gør det andre steder, så eksporterer vi bare problemerne.

Peter Cederfeld peger på, at én af Mariann Fischer Boels forcer som kommissær netop har været at navigere fornuftigt i politisk vanskeligt farvand.

- Derfor er jeg også ked af, at hun stopper. Hun har udfyldt rollen på en post, som man godt kan betegne som øretævernes holdeplads. Det er godt gjort. For det er i sig selv en kunst at navigere i de farvande uden at få bank.

Læs også