Tredobbelt salg af kønssorteret sæd

ÅRSMØDE: RDM-avlere fra hele landet holdt årsmøde i Fjerritslev

På RDM's årsmøde kunne formanden Lars A. Iversen glæde sig over, at udvikling i anvendelse og produktion af kønssorteret sæd er meget positiv på trods af finanskrisen. Han oplyste således i sin beretning, at salget af kønssorteret sæd i første halvår sammenlignet med 2008 er steget fra cirka 48.000 strå til 62.000 strå for alle racer. Det er en stigning på knap 30 procent. For de røde racer er salget tilsvarende næsten tredoblet, med et salg på knap 20.000 strå i 1. halvår 2009.

- Vi må også sige, at drægtighedsresultaterne for kønssorteret sæd inden for RDM er rigtig gode. Faldet i antal omløbere er for kvier og 1. kalvskøer under 10 procent sammenlignet med brug af de almindelig doser, og et lidt større fald ser vi for senere laktationer. Derfor anbefaler vi fortsat kønssorteret sæd anvendt på kvier, og hvis sæden skal anvendes til køer, skal det være til 1. kalvs køer.

Sunde køer
Avlsleder Lisbet Holm gennemgik på årsmødet den aktuelle status for RDM. Antallet af 1. insemineringer er faldet det seneste år med 0,3 procent. Til gengæld fremhævede hun et plus på 210 køer på landsplan til i alt 40.542 RDM-køer. Også ydelsen er steget – med 30 kg til i gennemsnit 8.665 kg mælk pr. årsko. Kilo fedt ligger nu på 370 kg og protein på 302, stigninger på henholdsvis syv og to kilo.

Men især hæftede hun sig ved sundheden indenfor racen. På alle områder er der sket forbedringer, både hvad angår sygdomstilfælde, yverbetændelse og dødfødte kalve. Og i forhold til de øvrige malkeracer markerer RDM sig stærkest i de fleste sundhedsområder.

- Med RDM/SRB har vi en funktionel robust ko, med gode reproduktions- og sundhedsegenskaber, med lette kælvninger og som giver livskraftige kalve, påpegede RDM's avlsleder på årsmødet.

Læs også