Kvalitet frem for kvantitet i fødevarer

Der var fokus på de gode fødevarer ved fødevarekonferencen i Fødevareplatform Region Sjælland. Her besøgte blandt andre fødevareminister, Eva Kjer Hansen, Grønt Center ved Holeby.

- Jeg har altid været lidt misundelig på franskmændene! For de er bare så stolte af at være franskmænd, og så er de meget stolte af alle deres produkter, ikke mindst deres fødevarer, indledte fødevareminister Eva Kjer Hansen, og fortsatte:

- Sådan kan vi også roligt have det i Danmark. For går man ind hos en slagter i Italien, og beder om hans bedste skinke, så er det den danske skinke, og hos ostemanden er det den danske ost, han hiver ned fra hylden. Det har jeg oplevet på mine rejser sydpå.

Fødevareministeren mener med andre ord, at vi skal ranke ryggen, og være stolte af de fødevarer, som dygtige fødevareproducenter fremstiller rundt omkring i Danmark.

God dialog
Efter fødevareministerens korte oplæg, havde de cirka 75 fremmødte mulighed for at stille spørgsmål til ministeren. Her kom mange forskellige emner op.

Blandt andet blev differentieret moms på fødevarer vendt. Eva Kjer Hansen er ikke umiddelbart tilhænger af dette, da hun ikke mener, det er prisen på gulerødder der afgør, om danskerne køber dem. I stedet skal danskerne opdrages til at foretrække de sunde fødevarer.

- Det nytter jo ikke noget at gemme slikket bagest i butikkerne, hvis det ligger fremme derhjemme, var ét af Eva Kjer Hansens argumenter.

Ét af de spørgsmål, der interesserede tilhørerne, der for manges vedkommende var lokale producenter, var, hvordan forbrugerne bliver gjort opmærksom på de gode lokale produkter, frem for de billige udenlandske.

- Forbrugeren er jo en mærkelig størrelse. De er ikke særligt konsekvente, for derhjemme er forbrugeren politisk, og stiller en masse krav til fødevarekvaliteten. Men nå de står ved køledisken, så bliver en politiske forbruger til en økonomisk bevidst forbruger, der køber de billige produkter, og det er rigtig svært at dæmme op for, sagde Eva Kjer Hansen.

Madkulturzonen
Det er svært at forestille sig, at man går i teatret for at spise, og at maden udgør en vigtig del af forestillingen. Vi kender alle følelsen af, at et måltid går op i en højere enhed, hvor alle sanserne bliver påvirket, så øjeblikket bliver unikt, og aldrig bliver glemt. Det er det, man efterstræber hos Madeleines Madteater i København.

Madeleines er, af erhvervsminister Lene Espersen, blevet udvalgt som projektholder på Madkulturzonen. Madkulturzonen skal skabe et madkultur-erhverv, der kobler kompetencer og økonomi fra eksisterende erhverv som turisme, fødevarer, gastronomi, kultur, transport og oplevelsesudvikling. Danmark skal genopfindes som et enestående værtsland, der kan tilbyde unikke madkulturoplevelser.

På fødevarekonferencen var Nikolaj Danielsen, administrerende direktør på Madeleines Madteater, oplægsholder. Han lagde stor vægt på, at madkulturzonen ikke er for de få.

- Madkulturzonen bliver uinteressant, hvis den bliver for de få. Den er ikke kun for toprestauratørerne, men også for de små fødevareproducenter, der kan være med til at give måltidet et løft og en oplevelse, sagde Nikolaj Danielsen.

- Mad, menneske og oplevelse skal mødes, og det hele skal gå op i en højere enhed. Og det kan lige så vel ske på en bænk ved stranden, på museumscaféen eller i havnen hvor man lægger til med sin båd, som det kan ske på en af de finere restauranter i København, uddybede han.

Formålet med madkulturzonen er, at skabe et nyt oplevelseserhverv med maden i centrum. Det skal blandt andet gøres i madkulturlaboratoriet, hvor ny viden skal deles, og hvor best practise og den nationale madkulturidentitet skal findes.

Lokale fødevareproducenter
En vigtig medspiller i madkulturzonen er de lokale fødevareproducenter. De skal være med til at give madkulturzonen sit særpræg. Der oprettes seks regionale vækstprojekter, hvor fødevareproducenterne opfordres til at deltage aktivt.

- Danmark skal brandes gennem den oplevelse, der er særegen for netop den region der besøges, sagde Nikolaj Danielsen afslutningsvis til tilhørerne.

Læs også