Mærkninger øger høstprocenten i juletræskulturer

To nye mærkningsordninger appellerer til forbrugernes nye præferencer, når de køber juletræer. Fair Trees hedder det ene certifikat fra Bols Forstplanteskole, mens Green Team Groups læner sig op ad det internationale GlobalGAB kvalitetscertificering.

To nye mærkningsordninger for juletræer så i går dagens lys på Fagmesssen for Juletræer og pyntegrønt ved Langesø Gods vest for Odense. Her samles branchen hvert år til en velbesøgt messedag den tredje torsdag i august.

Green Team Danmark aps i Sdr. Omme vil nu sende certificerede juletræer på markedet med en GlobalGAP certificering.

- Det vil ikke få stor betydning for producenterne i Danmark, fordi danske landmænd og dermed også juletræsproducenter har et dokumenteret gødningsregnskab og dokumenteret brug af planteværnsmidler. Derfor vil det faktisk give danske producenter en umiddelbar fordel frem for andre lande med færre registreringer, siger direktør Peder Østbjerg, Green Team Danmark.

Nye kundetyper
- De folk i London, Paris og Berlin, der skal have sig et juletræ, må ofte køre i to timer for at komme ud, hvor der gror juletræer. Derfor skal de kunne købe juletræerne inde i byen hos store havecentre og lignende butikker. Her efterspørger de en garanti for at produktet er produceret under miljømæssigt forsvarlige forhold. Det er det, vi kan dokumentere med GlobalGAB certifikatet, forklarer Peder Østbjerg.

Peder Østbjerg, der er involveret i planteskoledrift og produktion af juletræer på hen ved 2000 hektar i adskillige europæiske lande, mener ikke danske producenter af juletræer skal føle sig presset af store arealer med produktion i udlandet i de næste mange år.

- Vi har her et af de bedste steder i Europa til juletræsproduktion. Derfor vil der fortsat være en stor produktion i Danmark. Men strukturen ændrer sig hastigt. Vi kommer fra omkring 3000 juletræsproducenter og ned til måske 500 producenter. Desuden sker der det, at hvor produktionen tidligere lagde beslag på 30.000 hektar, kommer vi nok ned på 15.000 hektar, fordi vi fremover vil høste 85 til 95 procent af træerne, vurderer direktøren.

Sociale hensyn
Bols Forstplanteskole i Brædstrup går endnu videre i bestræbelserne på at fange fremtidens juletræsforbruger. Her lanceres nu en ny Fair Trees mærkning af juletræerne. En mærkning, der i øvrigt er anerkendt af Fair Trade Danmark.

- Vi lancerer nu Fair Trees konceptet, som er en mærkningsordning, der tager en masse sociale hensyn undervejs i hele produktionen fra kogle til det endelige køb af et juletræ. Her indgår, at kogleplukkerne i Georgien har den nødvendige arbejdssikkerhed, og vi hjælper børnene i området med støtte til skolegang, og andre aktiviteter i det lokalområde, hvor vore frø kommer fra. Det sker blandt ved, at vi donerer 10 euro pr. kilo frø til skoler og institutioner i det område i Georgien, hvor vi henter frøene, siger Marianne Bols fra Bols Planteskole i Brædstrup.

Denne ekstraværdi ved et juletræ er en del af den historie, vi tror på, forbrugerne gerne vil kende til, når de køber et juletræ.

- Det er vigtigt, at det kan dokumenteres hele vejen igennem produktionsforløbet. Og her må det ikke svigte noget sted i kæden. Det hjælper jo ikke noget, at der er ordnede arbejdsforhold for kogleplukkerne i Georgien, hvis træerne fældes og pakkes af 10 underbetalte rumænere her i Danmark til en timeløn på 30 kroner i timen, fastslår Marianne Bols.

Højere høstprocent
Mens Marianne Bols skønner, at omkring 100.000 juletræer i år vil blive solgt med Fair Trees mærket, skønner Peder Østbjerg at GlobalGAB certifikatet bliver endnu mere omfattende.

Begge er dog enige om, at de nye kvalitetsmærkninger udgør et markant skift i forbrugernes holdninger til det årlige juletræskøb. Ligeledes lægger begge vægt på, at juletræsdyrkere må være indstillet på at have aftaler og kontrakter på afsætningen, når de går i gang med produktionen, som er en forudsætning for at skabe tillid til de nye certifikater.

Hvor vi for nogle år siden stillede så store krav til, at alle træerne skulle være fuldstændig ens, er kravene nu flyttet. Nu ønsker de moderne forbrugere ikke nødvendigvis fuldstændigt ens træer, men i stedet, at produktionen er foregået ordentligt i alle led.

- Det giver mulighed for, at der kan høstes en langt højere procentdel af træerne på et givent areal. Og det er en stor fordel for producenterne, at der bliver langt mindre spild, fastslår Marianne Bols.

Læs også