- Jeg er ikke blevet bange for kornfutures

Til trods for et tab på 500.000 kroner er svineproducent fortsat varm på kornfuturesmarkedet.

Er kornfutures noget for mig? Det spørgsmål stiller flere og flere svineproducenter sig, efter at hvedeprisen er dykket til kun 75 kroner på Matif-børsen i Paris.

Det gælder også svineproducenten Knud Winther Thomsen, Øster Bording ved Silkeborg. Han tabte sidste år 500.000 kroner på at spekulere i kornfutures, men er parat til at gå ind i markedet igen til foråret.

- Selvom jeg har haft et stort tab, er jeg ikke blevet bange for kornfutures. Men jeg er bestemt blevet klogere. Jeg kunne ikke længere drømme om at spekulere for mere end 5.000 tønder, som jeg gjorde sidste år. Nu er formålet med at gå ind på kornfuturesmarkedet at gøre mig selv tryg og risikoafdække frem for at spekulere, understreger Knud Winther Thomsen over for Effektivt Landbrug.

Knud Winther Thomsen gjorde ellers som foreskrevet, da han sidste år sammen med sin bankrådgiver skrev en politik ned om kun at risikoafdække på kornfuturesmarkedet. Han fulgte den bare ikke.

Knud Winter Thomsen fik nemlig at vide af sin bank, at der var gode muligheder for en forbedret økonomi ved lige at se tiden an, da han ringede for at indfri sine to future-kontrakter på 5.000 tønder hver.

- Det råd fulgte jeg desværre, og endte med at tabe 500.000 kroner.

Med på råd
Knud Winther Thomsen har naturligvis overvejet, om det er de rigtige samarbejdspartnere, han bruger til at rådgive om kornfutures.

Enden på disse overvejelser har været, at han betragter det tabte beløb som lærepenge, og at han fortsat er kunde i den samme bank. Han vil fortsat lægge vægt på at tage sin bank med på råd, inden han går ind på kornfuturesmarkedet.

- Dermed bliver banken mere medspiller end modspiller, hvis noget skulle gå galt, lyder Knud Winther Thomsens vurdering.

Ser tiden an
I år forventer Øster Bording-landmanden at dække 80 procent af sit kornforbrug med egne arealer, og derfor har han overvejet at sikre prisen på 5-6.000 tønder korn ved at gå ind på futuresmarkedet.

- Men nu, hvor høstudbytterne er så gode, vil jeg lige vente, til høsten er overstået. Jeg mangler stadig at få høstet et par hundrede hektar, og hvis det giver godt, skal mine overvejelser måske tage udgangspunkt i 2.500 tønder i stedet, siger Knud Winther Thomsen.

Med udgangspunkt i bedriften Vester Bordinggaard driver han en produktion på 900 søer, hvor halvdelen af svinene fedes op.

Læs også