Fik ny inspiration hos tyske økologer

ØKOLOGI: Store og små landbrug gav stof til eftertanke på Økologiforum Sønderjylland´s bedriftstur til landbrug i Kiel-området.

Der blev tanket masser af inspiration og ny viden, da 26 økologer og to konsulenter fra LandboSyd her i begyndelsen af juni var på bedriftsbesøg hos økologiske landbrug på egnen omkring i Kiel i Nordtyskland.

- Vores mission var, at vi ville se og høre, hvordan vore tyske kolleger driver økologisk landbrug. Og vi kan konstatere, at regler og tilskud er ret ens landene imellem.

Vi benyttede samtidig turen til at hente nogle faglige fif hos vore tyske kolleger. Og alt i alt var det en meget inspirerende tur, der gav anledning til en del eftertanke, fortæller planteavlskonsulenterne Birgitte Popp Andersen og Poul Erik Nielsen.

Få husdyrbrug
Noget af det, der adskiller det nordtyske landbrug fra bedrifterne i Sønderjylland, er, at der er forholdsvis mange rene planteavlsbrug i Nordtyskland, hvorimod de økologiske husdyrproducenter er i flertal i Sønderjylland.

- Det betyder, at tyskerne ofte mangler husdyrgødning, og at de må klare sig med den mængde kvælstof, de kan tilføre fra kvælstoffikserende afgrøder – f.eks. kløver.

I praksis formår de alligevel at høste udbytter i vårsæd på op til 50-55 hkg pr. hektar. Det er udbytter, der ikke er dagligdag i Danmark. Og det er sådanne faglige input, der både inspirerer og giver stof til eftertanke, pointerer Birgitte Popp Andersen.

Spændende forsøg
Under turen fra Danmark var det så heldigt, at forsøgsleder Ralf Loges, fra forsøgsgården Lindhof ved Kiel, kunne stå på bussen allerede ved Kliplev.

Det betød, at han undervejs kunne berette om de mange spændende forsøg på gården.

Så da bussen ankom til Lindhof, var de danske gæster klædt særdeles godt på til besøget, hvor emnerne blandt andet var urter og tanninrige bælgplanter i kløvergræsmarker, optimering af det økologiske sædskifte og kvælstofkredsløb på økologiske brug.

Flot konsolidering
Et andet bemærkelsesværdigt bedriftsbesøg blev aflagt hos Erza Lehmann – en ung amerikanskfødt økolog, der driver en kvæggård med cirka 27 malkende køer med afgræsning året rundt.

- Det var et meget spændende besøg. Selv tre uger gamle kalve sendes på græs, og der blev faktisk tjent penge på bedriften, selvom den er beskeden i størrelse, forklarer Birgitte Popp Andersen.

Jorden til den lille økologiske bedrift er alt sammen forpagtet. Og selvom indtjeningsgrundlaget – med de blot 27 malkende køer – er beskedent, er økonomien sund.

- Vi fik fortalt, at Erza Lehmann konsoliderede sig med 10 eurocent pr. kg mælk, når alt andet var betalt. Det gav da anledning til en hel del debat, og det var naturligvis også noget, der gav stof til eftertanke, påpeger konsulenterne.

Kvægavlsentusiast
Bedriftsbesøgene sluttede af i den anden ende af den produktionsmæssige skala. Nemlig på godset Gut Schierensee på cirka 2.000 hektar, hvor de cirka 800 hektar er landbrugsjord.

Godset, og flere til, ejes af en af Tysklands rigeste, Günther Fielmann, der har skabt sin formue på at sælge briller.

- Alle Günther Fielmanns bedrifter fører navnet »Hof Lütjensee« som brand, og han driver dem økologisk. Samtidig er han en inkarneret kvægavler, der flere gange er blevet hædret. Og selvom Gut Schierensee naturligvis er en meget stor økologisk bedrift, var det et meget inspirerende sted at besøge.

I det hele taget havde vi meget nyt med os hjem i den faglige og sociale bagage. Og selvom det var lidt vanskeligt at få samlet en busfuld til turen, så er vi klar til at gentage en lignende tur på et senere tidspunkt, lyder det fra Birgitte Popp Andersen og Poul Erik Nielsen.

(2) 04-26-sy

Læs også