Landmand frifundet i sag om videresalg af ukrudtsmiddel

FRIFINDELSE: Det er helt i orden at landmand Bent Knudsen, Vamdrup, via Danmark formidler salg af tysk ukrudtsmiddel til danske landmænd i Letland - selv om midlet er ulovligt her i landet. Vestre Landsret ændrer dermed byrettens dom.

Ulovligt, sagde byretten – lovligt, siger Vestre Landsret. Landmand Bent Knudsen, Vamdrup, er glad for, at han netop er blevet frifundet i en sag omkring salg af et ukrudtmiddel til hvede med stoffet isoproturon – et ukrudtmiddel, der i ti år har været forbudt i Danmark.

Det var imidlertid heller ikke meningen, at ukrudtsmidlet skulle sælges herhjemme. Der var til gengæld tale om et formidlet salg fra den tyske producent til danske landmænd etableret i Letland. Og da midlet er godkendt og lovligt i både Tyskland og Letland, så Bent Knudsen ingen problemer i det.

Det gjorde til gengæld de danske miljømyndigheder, og sagen endte i byretten i december med en dom en bøde på 50.000 kroner samt betaling af sagsomkostninger. Dommen lød på ulovligt salg af kemikalier indenlands. Sagen blev herefter appelleret til Landsretten.

Og Venstre Landsret ville det anderledes – her konkluderede man ud fra dokumentationen fra Bent Knudsen, at der var tale om et formidlet salg og eksport af et ukrudtsmiddel. Derfor frifindelsen.

Stor belastning
Men 73-årige Bent Knudsen lægger ikke skjul på, at han undervejs har været både rystet og vred over de danske miljømyndigheders måde at håndtere sagen på, som han samtidig har oplevet som en stor belastning for sit navn og sin forretning.

- I retten har der været tale om, at jeg skulle betale bøder på op til 200.000 kroner, og der skal jo arbejdes en del for at skaffe det beløb, forklarer Bent Knudsen, der ser dommen som en blåstempling af hans forretning og en rensning af sit navn.

- Kunderne kommer jo let til at se én som en anløben person, når man har sådan en sag kørende, forklarer Bent Knudsen, der dog ikke agter at føre erstatningssag – nu vil han bare videre med sin forretning.

Nu hjælper dommen derved, at han og andre i samme situation, ikke længere behøver at være i tvivl om, hvorvidt formidlingssalg af sprøjtemidler er lovlige eller ej.

Læs også