Fynsværkets halmlade indviet

MILJØ: Når den nye halmfyrede blok på Fynsværket kommer i fuld drift, vil CO2-udledningen kunne reduceres med 245.000 tons årligt.

- Vi passerer i dag en milepæl for miljøet. Når Fynsværkets nye halmfyrede kraftvarmeblok kommer i drift i løbet af efteråret, vil der ved afbrænding af 170.000 tons halm om året i verdens største halmfyrede kedel produceres ca. 200 millioner kWh el, svarende til forbruget i ca. 40.000 husstande.

- Varmeproduktionen kan dække varmebehovet i ca. 20.000 husstande og vil dække ca. 15 procent af Odenses varmebehov. Miljøet bliver den helt store vinder, idet halmen erstatter ca. 100.000 tons kul og dermed reducerer udledningen af CO2 med ca. 254.000 tons om året.

Det sagde Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, da Fynsværket i Odense torsdag indviede værkets nye halmlade med faciliteter til automatisk aflæsning, vejning og måling af vandprocent i halmen.

Forsinket start
Indvielsen blev overværet af Danske Halmleverandørers bestyrelse, repræsentanter for Fynsværkets ledelse og Vattenfall A/S, som ejer det fynske kraftværk, samt en række fynske maskinhandlere, maskinstationsejere og op mod et halvt hundrede halmleverandører.

Færdiggørelsen af den halmfyrede blok på Fynsværket har været noget forsinket som følge af vanskeligheder med at få leveret maskindele til tiden, men kraftværkschef Klaus Winther forventer, at prøvekørsel af anlægget vil starte midt i juli, og at den egentlige drift kan igangsættes til efteråret.

Læs også