Splittede anbefalinger om afgræsningskrav for ungdyr

UENIG GRUPPE: Medlemmerne af Justitsministeriets arbejdsgruppe er splittede i forhold til afgræsningskrav for kvier. Et krav kan blive virkelighed i forbindelse med den kommende lov om hold af kvæg. 

Når Folketinget senere på året behandler og efter al sandsynlighed vedtager loven om hold af kvæg, sker det blandt andet ud fra de anbefalinger, som Justitsministeriets arbejdsgruppe har afleveret i deres rapport om hold af kvæg.

I forhold til afgræsningskrav for kvier kan politikerne dog ikke finde entydige anbefalinger i rapporten.

Den offentliggjorte rapport viser nemlig, at arbejdsgruppen har været splittet på dette spørgsmål. Gruppen har i rapporten indskrevet tre forskellige anbefalinger.

Medlemmet udpeget efter indstilling af Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at der indføres et generelt krav om afgræsning for kvier. Det vil sige afgræsning i mindst seks timer dagligt og i mindst 150 dage i perioden fra 15. april til 1. november.

Et flertal i arbejdsgruppen mener derimod, at der skal indføres krav om afgræsning for kvier, hvor kvierne samlet set skal være på græs i mindst 120 dage om året pr. kvie.

Den tredje anbefaling kommer fra et mindretal bestående af tre medlemmer udpeget af Landbrugsraadet, Dansk Kvæg og Den Danske Dyrlægeforening. Disse medlemmer er imod et krav om afgræsning for kvier, fordi de mener, at arbejdsgruppens øvrige anbefalinger vil sikre et løft af dyrevelfærden for kvierne, uanset om de er på stald eller på græs.

Afgræsning måske på vej
Chefkonsulent Henrik Nygaard har siddet med i arbejdsgruppen på vegne af Dansk Kvæg. Han mener, at det for tidligt og for usikkert at sige noget præcist om, hvordan afgræsning for kvier bliver skrevet ind i loven, der senere på året bliver fremlagt i folketinget.

Ifølge Henrik Nygaard er spørgsmålet om afgræsning det mest kritiske punkt i de ændringer, der er på vej i forhold til kalve og ungdyr.

- De øvrige krav ligner de anbefalinger til opstaldning og udformning af ungdyrsstalde, vi giver i dag, siger Henrik Nygaard.

Lov i høring
Et lovforslag blev sendt i høring tidligere i år, og Dansk Kvæg har i den anledning i et høringssvar taget afstand fra kravet om, at kvier skal på græs. Dansk Kvæg mener, at kvægbrugerne frit skal kunne vælge om kvier eller køer skal på græs eller ej.

Høringssvaret blev afgivet i samarbejde med Landbrugsraadet, Dansk Landbrug, Mejeriforeningen og Kødbranchens Fællesråd.

Justitsministeren vil fremlægge lovforslaget i Folketinget til efteråret. Den endelige lov ventes at træde i kraft fra 1. januar 2010. 

Læs også