Så er det såtid for majs i Midtjylland

GROVFODER: Planteinfo, kompetent rådgivning samt erfaring udgør det faglige grundlag for at påbegynde majssåningen nu.

Majssåningen er nu i gang i det kolde Midtjylland. Ifølge Planteinfo er jordtemperaturen godt ni grader i området, og prognosen for jordtemperaturen den 21. april lyder på godt otte grader.

Mælkeproducent med 325 køer, Hans Skovgaard Pedersen i Them, er en af dem, der har begyndt såningen. Han dyrker 250 hektar, heraf 100 hektar med majshelsæd og 40 hektar med kolbemajs.

Dyrkningsvejledningen anbefaler, at majssåning i områder med sen nattefrost udsættes til slutningen af april, og Hans Skovgaard Pedersen er godt klar over, at han i år er en af de første i Midtjylland, som er startet på såningen.

- Min konsulent siger, at majs skal sås, når det er godt vejr i april, og jordtemperaturen er oppe på ni grader, og når der er udsigt til godt vejr en uge frem. Og dette råd har vi fulgt med succes i mange år, understreger den erfarne majsavler.

Ingen tilberedning af såbed
Arbejdet udføres af Karl Kjeldsen fra Ørevadsgård Maskinstation.

- Vi begyndte at så majs i går (onsdag, red.), og vi er glade for, at der er nogle, som vil tidligt i gang, siger Karl Kjeldsen, som regner med, at der går mindst fire dage med at så majs hos Hans Skovgaard Pedersen.

Ørevadsgård Maskinstation skal i år så omkring 420 hektar majs i alt.

Forud for pløjningen nedfældes gyllen i majsstubben, og marken får så vidt muligt lov at ligge i fem-seks dage før såning.

Hans Skovgaard Pedersen har købt en ny plov med integreret jordpakker, og majsen sås direkte i den pløjede jord uden yderligere forudgående jordbearbejdning.

Karl Kjeldsen er godt tilfreds med såbedet.

- Det fungerer fint her, men på en tung lerjord vil det nok ikke være muligt, vurderer han.

Samtidig med såningen placeres 200 kilo startgødning pr. hektar.

Marken, der køres på, er til kolbemajs, og der er Destiny i såkasserne. Derudover anvendes de andre tidlige sorter Adept og Artist samt en ny nummersort.

Læs også