Nytænkning kræver planlægning

BYGGEMØDER: Et utraditionelt byggeri giver store udfordringer. Det må Palle Joest-Andersen og hans rådgivere i RealDanias vinderprojekt sande. Et godt samarbejde i byggekonsortiet og mange møder har resulteret i mange utraditionelle løsninger samt et flot, luftigt og funktionsdygtigt byggeri. Der er Åbent Hus den 16. april.

Nu står det første af RealDanias vinderbyggerier om fremtidens landbrugsbyggeri næsten færdigt. Det ligger tæt op ad landevejen mellem Hjørring og Frederikshavn. Det længer sig mod vinden i vest og rejser sig mod morgensolen i øst. Det er belagt med pandeplader, som også den gamle gård er det.

Det er et utraditionelt byggeri. Tænkt anderledes fra starten. Det har kostet meget planlægning også at få det funktionelt. Projektleder Per Nielsen fra Arne Andersen i Vrå, der har byggeriet i totalentreprise, og gårdejer og bygherre Palle Joest-Andersen har sammen med de andre planlæggere brugt flere timer på det byggeri end håndværkerne har, mener de.

- Men det er vores barn. Det bliver bedre, end vi troede. Jeg er så stolt og glad, siger Per Nielsen en dag på byggepladsen, hvor de sidste tråde er ved at samles, og der er travlhed alle vegne.

Over 50 mand har ofte gået på byggepladsen samtidig, og der er holdt byggemøder hver uge i de seneste tre måneder op til byggeriets afslutning. Tidligere var det hver 14. dag. Per Nielsen og Palle Joest-Andersen har deltaget i samtlige møder og brugt et utal af timer der ved siden af. Det samme har Palle Joest-Andersens driftsleder Martin Thomsen.

- Jeg går også tit heroppe om aftenen og tænker tanker. Det er så spændende, men nu glæder vi os til, der kommer grise ind, siger Martin Thomsen, der lægger vægt på, at de praktiske arbejdsgange skal tænkes ind i det store byggeri.

Byggemøder
På byggemøderne samles tråde, og ideer afpudses. Her fokuseres også meget på arbejdsplaner. Det er vigtigt de forskellige håndværkere kan komme til for hinanden og kommer i den rigtige rækkefølge.

Til et af de opsamlende byggemøder sidder der ni omkrig bordet. Det er foruden de tre førnævnte, Tina Hansen, projekterende tegner, og Bente Søgaard, bygherrerådgiver, begge fra Bygningskontor Nord. Det er elektrikeren Jens Magnusen, Brønderslev, Jens Larsen, Sdr. Vissing Staldinventar, Søren Christensen, Skiold og Anders Mortensen, VVS installatør. Tidligere har også arkitekter og svinerådgivningen fra LandboNord deltaget.

- At have 50 arbejdere, der alle har travlt, og det forløber så godt som her, det er bare dejligt, men skyldes også en god planlægning, understreger Per Nielsen.

Ti tætskrevne sider danner oplæg til byggemødet. De gennemgås punkt for punkt. Det tager et par timer, før alle går en tur rundt i stalden.

Detaljerne er på bordet i den sidste fase af byggeriet. Det er vigtigt også at diskutere de daglige arbejdsgange, og hvordan servicen på maskinerne kan fungere, når byggeriet er taget i brug. Også de visuelle indtryk er vigtige.

Rørføring
I et byggeri uden fast loftshøjde er det heller ikke enkelt at få placeret de mange baner, wirer, rør og deres trækstationer til strøm, lys, foder, vand, varme, køling, overbrusning og halm rigtigt i forhold til hinanden.

De må ikke sidde så tæt, at følere og magneter påvirker hinanden, men de må heller ikke sidde så spredt, at de i de åbne staldrum påvirker den store rum-fornemmelse. Og så må ingen bane gå lavere end 2,20 meter. Der skal være plads til at gå uden at skulle bukke sig.

- Når vi bygger så åbent, er det jo ikke meningen, at rørføringen skal få os til at føle, vi går i et fængsel. Vi skal jo ikke lukke os selv inde i rør, understreger Palle Joest-Andersen, der også arbejder på at få så få stolper og strop-ophæng i rummene som muligt. Derfor er tæt samarbejde mellem alle nødvendig. En af de helt store udfordringer er ventilationen. Også den udfordring er løst i samarbejde.

Udfordringer
- Den største udfordring er den utraditionelle bygningsudformning, siger Palle Joest-Andersen og indrømmer, at selvom der er snakket, tegnet, skrevet og tænkt i over to år, er der stadig småting at tage stilling til. Men han er stolt af, at langt, langt det meste har der været taget hånd om, før det blev lavet.

- Der har ikke været situationer hvor vi skulle pille ned og bygge op igen. Det skyldes det store planlægningsarbejdet og det gode samarbejde, understreger han, og som bygherre er han ovenud tilfreds.

- Det her overstiger mine forventninger, siger han.

Projektleder Per Nielsen fra totalentreprenøren Arne Andersen Vraa har været tovholder hele vejen igennem i det store RealDania projekt ved Hjørring, og bygherren Palle Joest-Andersen selv har været meget tæt på hele processen. Det har betydet, at mange praktiske ting har kunnet afklares hurtigt undervejs.

Meget har skullet nytænkes, og alt skal dokumenteres i det utraditionelle projekt. Det har kostet tid og penge ved de mange byggemøder, men stemningen er positiv blandt håndværkerne op til afslutningen af byggeriet. Og dialogen er intens. Det er mere rigtig frugtbar sparring end rådgivning, og det fungerer.

- Vi har udviklet mange nye ting, vi senere kan bruge igen. Det har været nogle spændende udfordringer, siger Per Nielsen fra Arne Andersen Vraa og Palle Joest-Andersen selv roser processen og deltagerne.

Per Nielsen henviser blandt andet til de smalle gange, der er lavet mellem hver anden faresti, så ingen skal løfte benene for at komme ind i farestierne og tæt på smågrisehulerne, og ingen behøver slæbe bakterier på støvlerne fra sti til sti, fordi man ikke skal ind i dem.

- Det har jeg aldrig været med til før, siger han.

Dokumentation
Fordi hele projektet er et vinderprojekt i en konkurrence, og andre skal kunne lære af erfaringerne, skal alt dokumenteres. Også det tager tid og koster arbejde.

Til certificeret arbejde som el- og vandinstallationer forefindes godkendte beskrivelser. For gas- og vandmesteren gælder det en VA-godkendelse.

Men der har for eksempel aldrig været stillet krav om certificering af eksempelvis drikkeventiler. Derfor skal også sammenføjningerne nybeskrives. Sådan er der mange detaljer.

Det gælder også vedligehold. Også her skal alt beskrives specielt med hensyn til sliddele. Også for eksempel hvordan lågerne bag søerne skal vedligeholdes, smøres og efterspændes regelmæssigt.

Arbejdsvenligt
Der etableres velfærdsrum med frokoststue og bad til de ansatte.

- Der er virkelig tænkt på, at her skal være rart at arbejde, siger driftsleder Martin Thomsen.

Alle overflader er epoxybehandlet og derfor meget rengøringsvenlige, og staldinventaret skal slutte helt tæt til gulvet. Der skal ikke være den mindste sprække, så der kommer unødig skidt, der skal fejes for på gangene.

- Vi vil ikke gå unødigt med en kost her, understreger både Palle Joest-Andersen og hans driftsleder Martin Thomsen.

Læs også