Højteknologisk præcision i økomarken

HELT PRÆCIS: Når økolog Nicolaj Pedersen i disse dage tilsår sine økologiske marker med vårbyg, havre, lupin, ærter og blandsæd, skal frø og kerner placeres i dybder med millimeters nøjagtighed.

- Skal ukrudtsbekæmpelsen med en strigle fungere ordentligt, må jeg være sikker på, at kernerne for eksempel er lagt præcist i fire centimeters dybde, siger Nicolaj Pedersen fra marken ved Hovborg, hvor han er i gang med såning af vårbyg.

I sin strategi for ukrudtsbekæmpelse strigler Nicolaj Pedersen marken på sjette- eller syvendedagen efter såningen. Her skal han være sikker på, at striglen ødelægger de spæde ukrudtsspirer, men ikke generer afgrøden, der også er på vej op.

- Ofte er det den eneste gang, vi anvender ukrudtsstriglen i vårbygmarken, siger han.

En fjerdedel færdig
Fredag eftermiddag, hvor Effektivt Landbrug på en mark ved Hovborg fangede Nicolaj Pedersen i færd med at tilså en 1200 meter lang vårbygmark, skred arbejdet hastigt frem.

- Inden aften har vi nok tilsået 50 ud af de godt 200 hektar, vi skal have klaret her i foråret, siger han.

Allerede i sidste uge såede Nicolaj Pedersen lupiner.

Læs også