Tolvmænd søger ind i planteavlsudvalg

INDFLYDELSE: De stor specialiserede landbrugsbedrifter i tolvmandssektionen kan tilføre planteavlsudvalget nytte, mener tolvmændenes formand.

- Vi vil gerne spille en rolle i den nye struktur for planteavlsudvalget i den nye enhedsorganisation, der skal dannes.

Det siger formand for tolvmandsudvalget Lars Hvidtfeldt til Effektivt Landbrug.

- Tolvmandssektionen repræsenterer de store specialiserede planteavlsbedrifter og vi tror vi kan tilføre planteavlsudvalget noget nytte.

Tolvmandssektionen er i dag ikke repræsenteret i Landsudvalget for Planteavl, men har dog i kraft af, at den nuværende formand Michael Brockenhuus-Schack indtil få måneder før han i 2007 blev valgt som viceformand i Dansk Landbrug, var formand for tolvmandsudvalget.

Støtter struktur
Lars Hvidtfeldt støtter dog fuldt og helt den nye enhedsorganisation, hvor Landbrugsraadet, DMA og Dansk Landbrug samles.

- Det er en styrkelse af primærlandbrugets indflydelse overfor det politiske system, vurderer han.

Formanden for tolvmandsudvalget er i dag medlem Dansk Landbrugs bestyrelse.

Landsudvalget for Planteproduktion kan meget vel få ny formand som følge af den ændrede struktur, der lægges op til af Dansk Landbrugs bestyrelse.

Den nuværende formand, Michael Brockenhuus-Schack, Ringsted, nævnes nemlig allerede nu i krogene som favorit til at efterfølge Peter Gæmelke som formand for Dansk Landbrug, når spørgsmålet om posten skal afklares til det ekstraordinære delegeretmøde den 3. juni.

Dermed lægges der op til, at landsudvalget skal pege på én – eller flere – nye kandidater til formandsposten i udvalget. Det vil så være op til delegeretmødet at vælge den rette.

Ingen ønsker på nuværende tidspunkt at nævne konkrete navne, der kan komme i spil til formandsposten i landsudvalget. Men ifølge Effektivt Landbrugs oplysninger er Torben Hansen, formand for Gefion og Bioenergisektionen i Dansk Landbrug, et oplagt bud.

Andre bud er Finn Pedersen fra LRØ og Hans Chr. Holst fra LandboNord.

Formanden for Landsudvalget for Planteproduktion vil ifølge det foreløbige oplæg skulle være en del af den nye primærbestyrelse, og ikke som nu formandskabet i Dansk Landbrug.

Læs også