Svin: Det bliver først godt i 2010

GÅR DEN RIGTIGE VEJ: Hvor det før var 2009, er det nu 2010, der skal redde økonomien i svineproduktionen. Rente og foderpriser på vej ned, noteringen på vej op.

2009 ser alligevel ikke ud til at give driftsoverskud i svineproduktionen. Men trods alt ser bidraget til likviditeten ud til at blive positivt, og 2010 ser »meget lovende ud med langt bedre driftsresultater«, skriver Dansk Svineproduktion i sin seneste temperaturmåling.

Der forventes dog ikke så stor stigning i svinepriserne i 2009 og 2010, som vi har set det fra 2007 til 2008. Derfor er konjunkturerne i 2009 og 2010 ikke så store som i 2008.

Likviditeten forventes dog at få et ordentligt skud energi i 2010 som følge af den stigende notering, billigere foder, men også et lavere renteniveau. Generelt forventes dog et nul eller et lille negativt driftsresultat i 1. kvartal af 2010. Men resten af 2010 forventes positive driftsresultater.

Dækningsbidraget for 7 kg grise forventes – efter en stigning i 2009 på 40 kroner pr. solgt gris – at stige yderligere 39 kroner i 2010, så både driftsresultat og likvidt resultat kommer i plus. Driftsresultatet for 2009 vil derimod lande på -17 kroner pr solgt 7 kg gris, mens der forventes et positivt likvidt resultat på 10 kroner.

De lidt lavere forventede foderpriser og renter i 2010 betyder, at omkostningen pr solgt gris falder 6 kroner til 233 kroner.

Positivt
Vender vi os imod dækningsbidraget for 30 kg grise, forventes det i 2010 at stige til 212 kroner pr. solgt smågris. Det er en stigning på 51 kroner i forhold til 2009.

Også her forventes både driftsresultat og likvidt resultat at blive positivt i 2010, mens driftsresultatet i 2009 bliver på minus 24 kroner pr. solgt 30 kg gris.

Produktionsomkostningerne pr. solgt gris vil være 391 kroner i 2009, og de falder yderligere 9 kroner i 2010.

Dækningsbidraget i slagtesvineproduktionen skønnes at stige med 47 kroner til 165 kroner pr solgt slagtesvin. Både driftsresultat og det likvide resultat forventes i 2010 at stige med cirka 50 kroner i forhold til 2009, således at de begge er positive. Det skal ses i forhold til et forventet driftsresultat i 2009 på -21 kroner pr. solgt slagtesvin.

I 2010 forventes det, at et kg svinekød hos en dansk slagtesvineproducent kan produceres til 10,38 kroner.

Læs også