Et sejt griseår

GRISEMØDE: Det første fælles »svineforum« i Centrovice samlede næsten 100 fynske svineproducenter i tirsdags.

- Der har altid været op- og nedture i dansk svineproduktion. Vi er vant til »Svine-cykler«, sagde gårdejer Lars Hansen, Dømmestrup, der er bestyrelsesmedlem i landboforeningen Centrovice, da han i tirsdag den 10. marts i landbocentret i Vissenbjerg bød velkommen til op mod 100 deltagere i Centrovice's »Svineforum«.

- For øjeblikket mærker vi, at vi er på vej ned ad »bølgen«, og vi, der sidder her, har vel aldrig oplevet en krise af den kaliber som den aktuelle, fortsatte Lars Hansen. Vi har været vant til, at lån og finansiering var en fast del af tilværelsen, og at alt kunne lade sig gøre.

Krisen rammer hårdt
- I 2007 og 2008 oplevede vi voldsomt dyre råvarer og et katastrofalt forhold mellem råvarepriser og salgspriser. Dertil kommer finanskrisen, som betyder, at vi har en minimal likviditet at trække på. Finanskrisen rammer os hårdere end mange andre erhverv.

- 2009 bliver ikke året, hvor det hele skal hentes hjem, fastslog Lars Hansen. Men bytteforholdet er bedre i år. Efter en nedtur kommer der altid en optur. men ingen af os ved, hvornår.

- Vi oplever en eksplosionsagtig stigning i eksporten af smågrise. der er rystende stor forskel på dansk og tysk pris, og det vil medføre, at Danish Crown får sværere og sværere ved at komme op ad »hullet« igen.

2009 bliver et sejt år
Lars Hansen vurderede, at en betingelse for at få optimismen og økonomien tilbage i svineproduktionen skal der ske en tilpasning af veterinæromkostningerne - og en fast pris om tre måneder. Alligevel var det hans opfattelse, at der aldrig har været så store muligheder som nu.

- Scenariet om nedgang til 10 millioner slagtninger er faretruende nær, fastslog han. Det positive er, at alle omkostninger falder - og byggetilladelserne kommer. Og allervigtigst: Nu kan vi gå ud og få nogle dygtige medarbejdere igen. Nu søger folk arbejde. Det har de ikke gjort i mange år.

- De, der bliver i »gamet«, bliver stærke. men det bliver et sejt år, fastslog Lars Hansen.

Sæt dagsordenen
Rådgivningschef Louise Helmer gav aktuelle råd om foderhandel, og hun opfordrede svineproducenterne til selv at sætte dagsordenen, når der skal forhandles kontrakt.

- Forbered jer på foderhandelen, sagde Louise Helmer. Gennemgå kontrakten og lav en tjekliste med punkter, som det er vigtigt at få afklaret. Lav aftaler om foderanalyser, så I ved, hvad det er, I får. Og lav en handelsstrategi. Foder er den væsentligste risikoparameter.

 

Højere pris i Tyskland
Seneste nyt inden for svineproduktion og miljø var emnet for chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen, som endvidere opstillede forskellige fremtidsscenarier. Han så også på afregningspriserne for slagtesvin i Tyskland og Danmark.

- Nogle år kan det betale sig at køre grise til Tyskland - andre ikke, sagde Jan Brochstedt Olsen. For øjeblikket ligger afregningsprisen i Tyskland på ca. 10 kroner pr. kg, mens den i Danmark kun er på ca. 8,50 kroner. Og prognoserne for de næste tre måneder tyder på, at der fortsat vil være en højere afregningspris i Tyskland.

Effektive producenter
Svinebrugskonsulent Finn Rasmussen gennemgik resultaterne fra E-kontrollen i 2008 og præsenterede i den forbindelse de tre bedste slagtesvineproducenter og de tre bedste soholdere i Centrovice's E-kontrol.

Den bedste slagtesvineproducent, Anders Strandly Hansen, Ærø, havde præsteret en gennemsnitlig daglig tilvækst på 1.059 gram og et foderforbrug på 2,53 FE pr, kg tilvækst.

Den bedste soholder, Søren Melvej, Sdr. Højrup, havde opnået et gennemsnit på 32,9 fravænnede grise pr. so og 2,40 kuld pr. årsso.

Der var diplomer og værdifulde sponsorpræmier til de tre bedste soholdere og de tre bedste slagtesvineproducenter, da Centrovice tirsdag den 10. marts holdt »Svineforum« på landbocentret i Vissenbjerg.

Læs også