Svinenoteringen tager et nyt dyk

FALD: Svinenoteringen er faldet med en krone de seneste seks uger, og er fra næste uge nede på 8,60 kroner pr. kilo.

Den »gode« nyhed er, at svinenoteringen fra næste uge ligger 50 øre højere end sidste års bund på 8,10 kroner pr. kilo, som var noteringen fra uge 1 til uge 7 i 2008.

Den dårlige nyhed er, at noteringen falder med 20 øre pr. kilo til 8,60 kroner pr. kilo (DC-notering). Så lav en notering har der ikke været i over 11 måneder – og der er desværre ikke udsigt til en bedring i den kommende tid.

Årsagen er blandt andet ifølge Danish Crown, at lagrene nu er fyldt op igen efter jule- og nytårsperioden, og svineproducenterne må derfor forvente »en vis afmatning i markedet i de kommende uger«, som det hedder det i Danish Crowns markedskommentar.

Endelig medfører de aktuelle noteringsfald i Tyskland, at markederne i EU reagerer mod lavere priser kortsigtet, vurderer Danish Crown.

Finn K. Udesen, afdelingschef i Danish Meat Association, forventer, at når januar måned er ovre, har svinenoteringen nået bunden, og er klar til at stige igen.

- Hvornår den begynder at stige, har vi dog ikke fået nogen melding i markedet om, siger han til Effektivt Landbrug.

Dertil kommer, at mange producenters dyre foderkontrakter vil udløbe til februar, hvilket vil lette på økonomien, vurderer han.

- Foderpriserne nærmer sig niveauet for to år siden. Lige nu er mineralerne dog stadig dyrere, men de er også på vej nedad, siger Finn K. Udesen.

Stor spredning
Situationen for svineproducenterne er desværre, at kreditforeningerne ifølge Finn K. Udesen er begyndt at øge bidragssatserne, ud fra en vurdering af hver enkelt kunde.

Dertil kommer, at året 2013, hvor svineproduktionen skal være omlagt til løsgående søer, lægger et stort pres på svineproducenterne, der skal rejse store beløb til investeringer. Dette er med til at presse besætningsstørrelserne op, vurderer Finn K. Udesen.

- Konsekvensen er, at svineproducenterne er tvunget til at rationalisere. Vi vil således ikke have nogen bedrifter med 6-800 søer i fremtiden, vurderer han.

Når regnskaberne for 2008 gøres op, forventer afdelingschefen at se den største spredning i de økonomiske resultater nogensinde i svinesektoren.

- Nogle vil komme ud med sorte tal, mens mange vil være højrøde, siger han.

Læs også