Åbent hus på Ditlevsdal Bison Farm

INDVIELSE: Et tilskud fra Landdistriktsmidlerne har sat skub i udvidelsen af den nordfynske bisonfarms aktiviteter.

I dag og i morgen, mandag den 29. og tirsdag den 30. december, begge dage kl. 10-17, holder Ditlevsdal Bison Farm, Tokkerodvej 24, Morud, åbent hus og indvielse af et stort byggeprojekt, som - når alle detaljer er på plads om en måneds tid - vil betyde en stor udvidelse af Ditlevsdals aktiviteter. Som hidtil med basis i Danmarks største besætning af bisonokser.

Ditlevsdals ejere, Yvonne og Niels Henrik Ove, begyndte at beskæftige sig med bisonokser for 15 år siden. I dag tæller deres besætning godt 200 bisoner, hvoraf ca. 130 går i det kuperede terræn omkring Ditlevsdal, mens de øvrige befinder sig på et par andre fynske ejendomme.

Ud over en mindre gårdbutik med kød, skind m.v. fra bisonokser samt guidede køreture rundt i marken blandt dyrene udvidedes aktiviteterne for tre-fire år siden med møde- og selskabslokaler indrettet i en tidligere stald- og ladebygning.

Stor udvidelse
Den igangværende udvidelse består af 155 m² produktionslokaler i stueetagen samt på første sal 100 m² selskabslokaler og 120 m² åben terrasse med udsigt over græsarealerne, hvor bisonokserne går.

Produktionslokalerne udgøres primært af et nyt køkken på ca. 80 m² plus opvask, lager, køle- og fryserum m.m.

- Når det hele er klar, vil vi kunne bespise 220 personer fordelt på tre lokaler med plads til henholdsvis 100, 80 og 40 personer, fortæller Niels Henrik Ove. Projektet omfatter endvidere en nyopført gårdbutik på 80 m², som blev taget i brug i august.

Landdistrikts-tilskud
Det samlede om- og nybyggeri inklusive inventar og udendørs anlæg beløber sig til fire-fem millioner kroner. LAG Nordfyn er gået ind i projektet med et tilskud på 762.000 kroner fra Landdistriktsmidlerne - under forudsætning af udvikling af en virksomhed til gavn for lokalområdet og beskæftigelsen.

- For øjeblikket har vi to ansatte, men planen er, at vi over en periode ansætter fem til syv personer, fortæller Niels Henrik Ove. Det betyder blandt andet, at vi fra februar ansætter mindst én kok.

Yvonne Ove står på fuld tid for den daglige drift af virksomheden. Niels Henrik Ove deltager i arbejdet så meget som muligt ved siden af sit fuldtidsjob som økonomicontroller hos ingeniørfirmaet Kemp & Lauritzen.

Flere aktiviteter
- Vi fortsætter som hidtil, blot i større omfang, med arrangementer for firmaer og foreninger og forskellige udendørs aktiviteter, fortsætter Niels Henrik Ove. Desuden vil vi med de nye faciliteter i større udstrækning kunne danne ramme om bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre fester og arrangementer.

- Vi satser på at komme op på 100 slagtedyr, så vi altid kan have bisonkød nok. Hovedmenuen i restauranten vil således altid være baseret på bisonkød, mens der kan vælges andet til de øvrige retter

- Indtil videre vil der ikke være tale om en egentlig à la carte restaurant, men senere vil vi lave nogle bestemte dage, hvor folk kan bestille bord. I sommerens turistperiode fra 1. juli til 15. august vil vi have åbent i restauranten kl. 12-21, hvor folk bare kan komme. I den periode vil vi blandt andet også hver anden time køre guidede ture rundt blandt bisonerne.

Læs også