Børs for udenlandsk arbejdskraft

FORMIDLING: Nyt offentligt center på Fyn skal formidle kontakt mellem arbejdsgivere i landbrug, gartneri og skovbrug og kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Et nyt offentligt finansieret center i Odense, Work ind Denmark, under Arbejdsmarkedsstyrelsen er gået ud med et tilbud til erhvervslivet om at skaffe kvalificeret varig arbejdskraft fra udlandet. En væsentlig del af formidlingen er rettet mod land- og skovbrug og gartnerivirksomheder.

- Vi er i stand til at tilbyde arbejdsgivere i landbrugsvirksomheder og gartnerier at formidle kontakter til tusindvis jobsøgende i en lang række europæiske og især østeuropæiske lande, fortæller Jørgen Uldall-Ekman fra Work in Denmark.

Medarbejderne i det ny jobcenter, der blev etableret den 1. september, er i færd med at planlægge en strategi for det fremtidige arbejde.

Lise Lotte Brandt fra Work in Denmark, Odense, tager sig af formidlingen af udenlandsk arbejdskraft til landbruget og gartnerierne. Hun oplyser, at der i et af de nye initiativer indgår planer om at rejse ud med arbejdsgiverne, så de selv kan interviewe potentielle medarbejder i de lande, hvor de kommer fra.

- Der kan blive tale om rejser til Polen, hvor der findes et stort potentiale, men der overvejes også ekskursioner til flere andre lande. Endelig vil Work in Denmark også være repræsenteret på diverse internationale jobmesser, fortæller Lise Lotte Brandt.

 

I løbet af foråret er der ydermere planer om at holdes informationsmøder for landmænd, der vil høre mere om mulighederne for at få varig kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

- Og så kører vi også ud til de landmænd og gartneriejere, der henvender sig for at få information, fortæller Lise Lotte Brandt.

Internationalt netværk
Det offentlige jobcenter kan trække på et internationalt netværk, som både Lise Lotte Brandt og Jørgen Uldall-Ekman kalder unikt.

Netværket er suppleret af mange års kontakter, som er formidlet mellem arbejdsgivere her i landet og udenlandske sæsonarbejdere igennem Seasonal Work in Denmark, der er velkendt blandt landmænd, gartneriejere og frugtavlere som jobformidler af sæsonarbejdskraft.

Sammen med en cv-bank omfattende udenlandske sæsonarbejdere suppleres jobbanken i øjeblikket med navne på en anden type udenlandske jobsøgende, nemlig de fagligt kvalificerede, der er interesseret i at få fast arbejde her i landet.

Der er i øjeblikket over 11.000 navne i jobbanken.

- Ud over at formidle kontakten tilbyder vi færdige pakkeløsninger, hvor vi også sørge for at løse de bureaukratiske opgaver med blandt andet kontakt til udlændingeservice, skat og fagforeninger, så det papirmæssige er i orden i forbindelse med ansættelsen af en udenlandsk medarbejdere, understreger de to medarbejdere på jobcentret og tilføjer, at denne service for 99 procents vedkommende er gratis.

Behov trods krise
Jørgen Uldall-Ekman konstaterer, at der selv under den aktuelle finansielle krise noteres en behov fra private arbejdsgiveres side for at få kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

- Men alt andet lige viser prognoser, at der i fremtiden vil være brug for at hente arbejdskraft ude fra, selv om der i øjeblikket er udsigt til stigende arbejdsløshed, siger han.

Det nye jobformidlingscenter i Odense er en del af et landsdækkende initiativ. Work in Denmark har tre centre til at dække landets tre regioner, og de er foruden i Odense placeret i Århus og København. Work in Denmark har fået sin egen portal på nettet, hvor arbejdsgivere kan finde alt fa praktiske tjeklister og regler for opholds- og arbejdstilladelser til andre gode råd om det at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Oplysningerne kan findes på www.workindenmark.dk. Det er også en hjemmeside, hvor arbejdsgiverne kan annoncere deres ledige job i Europa.

Læs også