Landbruget skal i offensiven

VALG: Jens Ejner Christensen, formand for Vejle-Fredericia Landboforening og LRØ, stiller op til viceformandsvalget i Dansk Landbrug. Han mener landbruget generelt skal arbejde mere offensivt og tænke fremadrettet i stedet for restriktioner og tilpasning.

Egentlig skulle man tro han have mere end rigeligt at se til, Jens Ejner Christensen, der foruden at være formand i både Vejle-Fredericia Landboforening og i LRØ, samtidig sidder i bestyrelsen i Dansk Landbrug og er derudover svineproducent ved Jelling.

Men han har mod på mere, og er derfor blandt kandidaterne der stiller op til viceformandsposten i Dansk Landbrug, der i starten af november skal vælges af de delegerede i Herning.

- Jeg stiller op fordi jeg har arbejdet organisatorisk i nogle år nu. Samtidig synes jeg der er en politisk dagsorden i Danmark der gør, at det er meget vigtigt at vi er synlige og politisk tilstede i landbruget, siger Jens Ejner Christensen, der ser viceformandsposten som en spændende udfordring og mulighed for i endnu højere grad at varetage sine kollegers interesser.

Fremadrettet landbrug
Langsommelige miljøgodkendelser, restriktioner i pesticidforbrug og afgivelse af landbrugsjord til naturformål. Det er ikke alt der besluttes, der falder ud til landbrugets fordel rent forretnings- og driftsmæssigt.

- Derfor skal vi til at være mere offensive i lndbruget og tænke mere fremadrettet og forretningsmæssige. Vi tænker for meget i restriktioner og tilpasning, siger Jens Ejner Christensen, der selv har flere bud på, hvordan man kan gøre det.

Ikke mindst i GMO-problematikken, hvor Jens Ejner Christensen mener der ligger store muligheder til gavn for fødevareproduktionen og miljøet. Men også et område hvor Danmark og resten af EU er på vej til at blive hægtet af, på grund af den restriktive håndtering af GMO.

- Vi bruger alt for meget tid på at snakke EU-reform, mens det er en helt anden dagsorden der sættes ude i verden, konstaterer Jens Ejner Christensen, der mener men i alt for lille grad ser på GMO som løsningen på sult-problemerne i verden, da nye og stærkere afgrøder både kunne sætte fødevareproduktionen i vejret, samtidig med at nye stærke sygdomsresistente afgrøder kan mindske brugen af pesticider.

- Men det kræver at det politiske syn på naturen skal ændres. Vi er nødt til at have debatten nu i Danmark og resten af Europa, siger Jens Ejner Christensen, der mener landbruget har en stor opgave i med faglig viden og argumenter at vende modstanden mod GMO, som han mener alligevel kommer ind af bagvejen.

Den røde tråd
Faglighed, sammenhold og en fælles politisk platform. Noget der ligger Jens Ejner Christensen meget på sinde og som han vil arbejde for at styrke:

- Det er vigtigt at fastslå sin politiske platform. Der skal være en fagligt underbygget rød tråd hele vejen rundt fra landmanden, rådgivningen og til toppen i landbruget. De strategiske sigtelinier skal være klare, da vi så vil være bedre til at flytte noget.

Han mener det samtidig vil give den nødvendige respekt for landbrugets faglighed og fremtidige muligheder som erhverv.

Muligheder der konstant er under pres. Senest omkring de langsommelige miljøgodkendelser, hvor Jens Ejner Christensen gerne så, der var fulgt maksimum behandlingstider med, da opgaven blev lagt ud til kommunerne.

- Man kunne jo bare have vedtaget at det maksimalt måtte tage eksempelvis 9 måneder at behandle en sag, siger Jens Ejner Christensen.

Han frygt er, at den langsommelige sagsbehandling kombineret med den igangværende finanskrise vil skubbe yderligere til strukturudviklingen ved, at mange landmænd vil forlade erhvervet og opgive bedrifterne.

Svineproducent i selskab
Jens Ejner Christensen er svineproducent og er femte generation på »Stormgaard« ved Jelling. Han er gift med Anita og har børnene Mads Ole, 12, Johan, 10 og Anna, 5.

Bedriften drives i et aktieselskab med forretningspartneren Per Rasmussen i form af firmaet JEP A/S, der har en produktion med 580 søer og cirka 14.000 smågrise, hvoraf de 6.500 fedes op til slagtesvin. Bedriften består af tre ejendomme med i alt 250 hektar og fem ansatte.

Læs også