Udsigt til pæne udbytter i sukkerroerne

Årets anden prøveoptagning af sukkerroer viste godt 10 procent højere udbytter i roemarkerne i år. Kampagnen starter tirsdag den 30. september.

Den anden prøveoptagning af sukkerroer peger fortsat mod en fin sukkerproduktion i Danmark, hvor Danisco Sugar A/S på begge sine fabrikker i henholdsvis Nakskov og Nykøbing F. forventer at starte kampagnen tirsdag den 30. september.

Prøveoptagningen viste et udbytte på 10,73 ton sukker per hektar i gennemsnit. Udbyttet er højest i arealer, der skal levere til Nakskov, nemlig 11,26 ton per hektar og lidt lavere i Nykøbing F., hvor der blev målt 10,21 ton per hektar.

Gennemsnitsudbyttet for de seneste fem år er 9,73 ton sukker per hektar, så roedyrkerne kan se frem til et udbytte, der er godt 10 procent højere i år.

Passer med kvoten
Resultatet giver Danisco Sugar grundlag for at fastholde den tidligere udmeldte forventning om en samlet produktion i 2008 på cirka én million ton sukker på de seks fabrikker i landene Litauen, Finland, Tyskland, Sverige og Danmark.

- Vores estimater viser, at sukkerudbytterne per hektar generelt ligger et stykke over gennemsnittet for de seneste fem år trods en vejrmæssigt ublid start på roernes vækstsæson. Roemængderne har især i Danmark og Sverige udviklet sig godt i den seneste måned, mens sukkerindholdet i roerne er normalt, siger landbrugsdirektør Thomas B. Olsen fra Danisco Sugar.

- Vi har dermed et godt udgangspunkt for årets produktion, som vi altså vurderer til at ligge i omegnen af vores EU-kvote på 922.000 ton sukker, hvortil skal lægges en produktion på cirka 65.000 ton til vores netop idriftsatte bioætanolanlæg i Tyskland.

Danmark, ialt 70,4 (61,7)               15,2 (15,8)                   10,73 (9,73)

- Nakskov, DK 74,2                      15,2                            11,26

- Nykøbing, DK 66,7                    15,3                            10,21

Sverige      66,5 (54,8)                   15,3 (15,8)                   10,18 (8,70)

Tyskland    62,6 (64,5)                   15,9 (15,8)                   9,95 (10,17)

Finland      42,9 (39,3)                   14,9 (14,5)                   6,39 (5,75)

Litauen       57,3 (52,0)                   16,1 (14,1)                   9,20 (7,38)

Læs også