Ny højteknologisk forsøgsstald på Foulum

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter Foulum, under Aarhus Universitet har nu taget en ny, højteknologisk forsøgsstald til malkekøer i brug.

Der er tale om en sengebåsestald med madrasser og plads til 72 køer fordelt på tre forsøgshold á 24 køer. Hvert af de tre hold kan yderligere deles op i to undergrupper á 12 køer.

Forbruget af foder og vand registreres individuelt for hver ko. Ved hjælp af en vejeboks i udgangen af malkestalden er det muligt at registrere køernes kropsvægt i forbindelse med malkning.

Forsøgsstalden er blandt andet også udstyret med såkaldte RIC-stationer, en for hver ko, som påfyldes automatisk med foder. Der kan køres med op til fire forskellige TMR fuldfoderblandinger, og køernes optagelse af foderet kan registreres individuelt.

Gyllen opsamles i en separat tank på 300 kubikmeter for hvert hold á 24 køer. Videoovervågning af køerne i forbindelse med adfærdsstudier foregår med et styrbart kamera ved hvert hold køer. Via en transportgang er der mulighed for at få køerne ud på græs.

Læs mere om kvægfokus i Effektivt Landbrug onsdag 23. april.

Læs også