170.000 døde kreaturer om året

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Den stigende kodødelighed skyldes ikke mindst digital dermatitis, som i løbet af kort tid gør køerne til invalider. Også paratuberkulose koster mange køer livet, mens salmonella-infektioner fortrinsvis dræber kalve.

Cirka 170.000 døde køer, kvier og kalve - inklusive de, der aflives. Så mange ender hvert år på destruktionsanstalterne. De 170.000 døde kreaturer svarer til over 20 procent af de fødte dyr på en årgang.

Det er den usminkede baggrund for, at Dansk Kvæg i næste uge henvender sig med skrivelser direkte til de fem procent af besætningerne, der har den højeste procentvise dødelighed.

De lokale kvægbrugskonsulenter og dyrlæger har på forhånd modtaget lister fra Dansk Kvæg med de pågældende kvægbrugere. Henvender kvægbrugerne sig ikke selv til deres konsulent eller dyrlæge efter modtagelsen af skrivelsen, vil de blive kontaktet af disse indenfor 14 dage.

Skrivelsen til besætningerne med den højeste dødelighed er en opfølgning på et brev, som blev udsendt til 10.600 kvægbrugere i uge 8 - med en opfordring til at gøre noget ved dødeligheden de steder, hvor den er for høj. Det drejede sig om alle mælkeproducenter plus de største slagtekalveproducenter og kødkvægbrugere.

Kvægproduktionskonsulent Ole Toft fra Hobro-Aalborg Landboforening peger overfor Effektivt Landbrug på, at der er tale om en stigende dødelighed ved fødslen, hvor SDM-kvierne ligger på 10 procent - på grund af både arv og miljø. Men også kodødeligheden er stigende.

Ole Toft peger på tre af de største dræbere i danske kvægbesætninger, nemlig coli og salmonella samt paratuberkulose og digital dermatitis.

Salmonella-infektioner dræber fortrinsvis kalve, mens paratuberkulose og digital dermatitis koster mange køer livet. I nogle besætninger kommer en del køer til skade, ofte så meget at de ender med at blive aflivet.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug onsdag 26. marts.

Læs også