Få færre dødfødte grise

(EFFEKTIVT LANDBRUG) JUSTERING: Antallet af antal dødfødte grise stiger generelt i takt med stigende kuldstørrelse. Der er angiveligt nogle få knapper, der kan skrues på for at reducere problemets omfang.

De senere års avlsfremgang har givet flere grise pr. kuld, men samtidig har det givet flere udfordringer rundt omkring i farestaldene. Dels er det mange steder blevet en større udfordring end tidligere at holde liv i de mange grise, der fødes. Der skal bruges ammesøer, og mange steder kniber det med at have nok farebokse. Samtidig med den øgede kuldstørrelse er antallet dødfødte af dødfødte grise også steget, og det er ærgerligt at se på.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag.

Læs også