Pesticidzoner er problematiske

(EFFEKTIVT LANDBRUG) PLACERING: Ifølge Dansk Landbrugs Viceformand Henrik Høegh er det problematisk, hvis Danmark placeres i den nordlige zone i EU’s pesticidzoner. Dansk Landbrug så gerne, at forslaget blev helt fjernet.

Det vækker ikke glæde hos Dansk Landbrug, at man har planer om at placere Danmark i en nordlig zone i forbindelse med en EU-forordning om etablering af pesticidzoner. Ifølge forordningen foreslås det, at Europa inddeles i tre zoner - en nordlig zone, en mellemeuropæisk zone og en sydlig zone, hvor der vil blive tvungen, gensidig anerkendelse af pesticider imellem zonens lande.

- Vi så gerne, at Danmark kom med i den mellemeuropæiske zone. Der vil være et betydeligt mindre marked i den nordlige zone, og producenterne vil først hente deres godkendelser i det største marked. På den måde kan Danmark komme til at halte efter vore konkurrerende lande, siger Henrik Høegh, Viceformand i Dansk Landbrug.

Han forklarer, at det koster et trecifret millionbeløb, at få et pesticid godkendt, og på denne baggrund vil producenterne have et godt incitament til at hente godkendelsen i det mest lukrative marked.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG torsdag.

Læs også