Forårstravlhed uden panik

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Trods den våde vinter er forårsarbejdet kommet tidligt i gang de fleste steder i landet.

Forårsarbejdet er for alvor kommet i gang og kører nu på højtryk de fleste steder i landet.

På Egekærslund Maskinstation syd for Odense, begyndte man allerede at sprede gødning for 14 dage siden, og nu er der stort set gang i de fleste forårsdiscipliner i marken: Kørsel og nedpløjning af gylle, gylleudkørsel med selvkørende gylleudlægger, spredning af dybstrøelse, stensamling og såning af roer, spinat og korn.

- På Fyn plejer det at være påsken, som skyder forårsarbejdet i gang, men i år er vi kommet noget tidligere i marken. Det betyder, at påsken ikke bliver så panisk, som den plejer at være, siger Kurt Lundsgaard, ejeren af maskinstationen, og tilføjer:

Læs artikel i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG onsdag.

Læs også