Engelsk gods på danske hænder

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Denne her tromle skal forlænges til 18 meter, viser farmmanager James Thomson. Han skal i hverdagen styre den rationelle drift af markbruget på det engelske gods Carrington Estate, som Erik Moritz Hansen fra Nordfyn har købt.

Af Bøje Østerlund

Effektivt Landbrug følger bedriften gennem 2007, der er godsets første dyrkningssæson på danske hænder. Inklusiv tilkøb og forpagtninger dyrkes i alt 2.536 hektar.

Læs føljetonen i EFFEKTIVT LANDBRUG weekend.

Læs også