Fokus på førsteklasses fødevarer

(LANDBRUG FYN) »Smagen af Danmark« er navnet på en ny forening, der stiftes i morgen som paraplyorganisation for de mange regionale fødevarenetværk i Danmark.

Torsdag den 29. marts afholdes i Holstebro stiftende generalforsamling i en ny forening, »Smagen af Danmark«, der skal være en samlende paraplyorganisation for de mange regionale fødevarenetværk i Danmark.

Målet er at forbedre fødevareproducenternes muligheder for innovation og vækst via en fælles national platform for samarbejde og erfaringsudveksling. Den nye forening skal også fungerer som fødevarenetværkenes politiske talerør – og derved synliggøre fødevareproducenternes vilkår og potentiale.

Navnet Smagen af Danmark har ligget fast den sidste måned efter en afstemning, hvor det vindende navn var foreslået af fødevareproducent Helle Boesen fra Tommerup. At fødevareminister Hans Chr. Schmidt på samme tid har annonceret et projekt af samme navn, viser ifølge foreningen, at ministeren har samme fokus.

- Fødevarer skal ikke bare være sunde og sikre, men også indbydende. Vi skal have flere danske kvalitetsfødevarer og egnsspecialiteter på hylderne, så forbrugerne får mere at vælge imellem - og dermed også får lyst til at bruge flere penge på mad, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fødevareministeren vil skabe et sandt boom af regionale kvalitetsfødevarer ved årligt i 2007 og 2008 at målrette mindst 150 millioner kroner af ministeriets midler til udvikling af kvalitetsfødevarer. Midlerne skal hentes på forsknings- og innovationskontoen samt i fiskerifonden og landdistriktspuljen, der er aftalt med Dansk Folkeparti. En aktionsplan for satsningen skal ligge færdig sidst på sommeren.

- Satsningen handler også om at fremtidssikre det danske fødevareerhverv. Med tiden vil vore konkurrenter kunne levere den samme fødevaresikkerhed, som Danmark i dag er kendt for. Danske fødevareproducenter skal derfor ud og konkurrere med producenter fra resten af verden på smag og mangfoldighed. Samtidig skaber vi liv og dynamik i landdistrikterne og de fiskeriafhængige områder gennem udvikling af lokale og regionale fødevareinitiativer, siger Hans Chr. Schmidt.

Beslutningen om at danne en national forening for fødevarenetværk er affødt af et projekt, hvor en række aktører: Gourmet Vest, Kulinarisk Netværk, Perikum - Smag på Nordjylland, Regional Madkultur Bornholm, Regional Madkultur Sjælland, Smagen af Fyn, Småøernes Fødevarenetværk, Sønderjyske Madglæder samt Østjyske Smagsoplevelser arbejder sammen med VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling.

Om Smagen af Fyn’s deltagelse i det landsdækkende samarbejde siger Anne Mette de Visser, der er agronom og ansat som koordinator og projektleder i Smagen af Fyn:

- Smagen af Fyn er stiftet for ca. fem år siden og har i dag ikke færre end 54 medlemmer. Og som noget unikt her på Fyn omfatter medlemmerne både fødevareproducenter og 11 gode og anerkendte restauranter, som er interesseret i at bruge gode lokale råvarer fra lokale fynske fødevareproducenter. Det giver et godt netværk og mange kontakter til gensidig gavn.

- Det er spændende med et landsdækkende samarbejde med videns- og erfaringsdeling i Smagen af Danmark, fortsætter Anne Mette de Visser. Og på det fødevarepolitiske område er det da rart at konstatere, at fødevareministeren vil det samme som os.

- Det er vigtigt, at der er en kontakt, og at man lytter til producenterne. Det er dem, der kender vilkårene, som fødevarerne bliver frembragt under. En del af varerne er ikke typiske supermarkeds-varer. De gode håndværkere er nemlig ofte nogle med mindre produktioner, hvor de selv er med hele vejen igennem.

-. De 300 millioner kroner, som fødevareministeren over to år vil målrette til udvikling af kvalitetsfødevarer, er nok for en dels vedkommende penge, som er der i forvejen i forskellige puljer. Men alene det, at ministeren tilkendegiver, at pengene er til rådighed, er i sig selv en positiv ting, understreger Anne Mette de Visser.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også