Fornuftigt år for kvægproducenterne

(LANDBRUG FYN) SDM har haft den mindste tilbagegang blandt kvægracerne på Fyn.

- Avlsforeningen på Fyn har ca. 150 medlemmer. Det er et fald på ca. 30 medlemmer i forhold til 2005. Til gengæld er besætningerne blevet større.

Det konstaterede formanden, Carsten Hedegaard, Måre, i sin beretning på årsmødet i SDM Dansk Holstein i Fyns Amt.

- Insemineringstallet går støt og roligt tilbage for alle tre malkeracer her på Fyn, sagde Carsten Hedegaard. En ringe trøst er dog, at SDM er den race, der procentvis er gået mindst tilbage i gennemsnit af de sidste fem år. De fynske insemineringstal for 2006 var 19.388 for Jersey, 9.524 for RDM og 12.158 for SDM. I vores race var det et fald på 400 førsteinsemineringer i forhold til 2005.

Carsten Hedegaard nævnte, at kalvedødeligheden ved kvier stadig er et problem for SDM, mens racen med hensyn til procent døde og dødfødte af øvrige årsager ligger på samme niveau som de andre racer.

Han rejste spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem dødfødte og kviernes alder. De sortbrogede kviers gennemsnitsalder ved kælvning er 27,6 måneder. Det er mindst to en halv måned for meget, sagde han og nævnte, at der er mange penge at spare, hvis kælvningsalderen kunne komme ned på 25 måneder.

- Antallet af kårede besætninger i 2006 blev 33, en stigning på to besætninger. Over de sidste fire-fem år er vi steget med to-tre besætninger hvert år. Det må siges at være flot, når antallet af besætninger går ned, sagde Carsten Hedegaard. Den højest kårede besætning blev igen i 2006 Leif Sørensens i Lydinge, som i gennemsnit er kåret med 83 i helhed. Det er femte år, Leif Sørensen løber af med førstepladsen.

- På Fyn har vi haft otte køer, der har rundet 100.000 kg mælk i 2006, og vi har nu i alt 22 køer på Fyn, der har rundet 100.000 kg mælk. Et andet magisk tal er 10.000 kg værdistof. Kun fire køer i hele landet opnåede dette i 2006. Den ene - en Hubert-ko nr. 289 - er fra Ole og Lars Sørensen, Stokholmgård.

Carsten Hedegaard oplyste, at 2006 havde været et rimeligt år for eksportfirmaet Bovi Danmark med et overskud på 785.000 kroner. Han omtalte fordele og ulemper omkring det dansk/svenske samarbejde i Swedanes.

- RYK er jeg ikke vildt imponeret af - med alle de problemer, der har været med udtagning af prøver, laboratorietid og forkerte analyser. Men, sagde Carsten Hedegaard, jeg har dog på fornemmelsen, at det sidste kvartal er gået betydeligt bedre.

Endelig omtalte den fynske SDM-formand Arla, der har været igennem et turbulent år, hvor mellemøstkrisen har kostet den enkel producent ca. syv øre pr. kg mælk.

- Vi kan være stolte af vores andelsmejeri, understregede Carsten Hedegaard. Det er et super moderne mejeri, der laver kvalitetsvarer på meget højt niveau og samtidig er konkurrencedygtigt i ind- og udland. Ligeledes er Arla frontfigur for alle de mindre mejerier.

- Det er nu et år siden, den del af den nye EU-reform trådte i kraft, der handler om afkobling af støtten samt en synliggørelse af den støtte, der er blevet kanaliseret ud til os landmænd. Det er bestemt ingen fordel, fastslog Carsten Hedegaard. Regeringen og Folketinget bruger det til at synliggøre tilskuddet for forbrugerne.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå vore folkevalgte - der tænker jeg på Dansk Kvæg og Landbrugsraadet - at de har så travlt med afkobling af kvote og støtten. Selvfølgelig skal der ske en afkobling, men det bør ske i takt med de andre lande i Europa. Vi er nok et af de lande, det går hårdest ud over, hvis vi ikke følges ad med afkoblingen. Vi eksporterer så stor en del af vores produktion ud af landet, så det er nødvendigt, at afkoblingen sker trinvis ens.

Carsten Hedegaard sluttede sin beretning med at slå fast, at der, med den rivende udvikling der er inden for kvægbruget, nok ikke er plads til alle i fremtiden. Han vurderede dog, at der helt sikkert vil være plads til dem, der er dygtige, dem der har evner til stordrift og dem, der er heldige med hensyn til beliggenhed og jordtildeling.

- De foreløbige tal viser, at økonomien har været ganske fornuftig for danske kvægproducenter i 2006. Der er store udfordringer i dansk kvægbrug - og helt sikkert en fremtid.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også