Truende mangel på kvægdyrlæger

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Der er brug for mere undervisning i kvæg på den obligatoriske uddannelse af dyrlæger. Det siger Lene Trier, formand for Danske Kvægfagdyrlægers Forening.

Udsigten til, at der det næste år kun ventes at være fem danske dyrlægestuderende med kvæg som speciale, der afslutter dyrlægestudiet, vækker dyb bekymring i dyrlægekredse.

Der er nemlig brug for omkring 40 om året i dyrlægepraksis, på slagterierne, i fødevarekontrollen, i private medicinalfirmaer og på uddannelsesinstitutionerne.

Situationen bliver ikke mindre problematisk af, at otte ud af de i alt 13 studerende på dyrlægestudiets kvæggren i år har en ikke-dansk baggrund.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG tirsdag.

Læs også