- 40 cent pr. liter eller vi strejker

(EFFEKTIVT LANDBRUG) I Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter ærgrer de sig over, at et af de tyske mælkeproducentforbund har annonceret, at de vil stoppe leveringen, hvis de ikke får 40 cent pr. liter. - Vi er endnu ikke klar til at stille det krav, siger LDM.

- De siger det formentlig bare for at få flere besøgende til deres symposium, som de snart skal afholde, siger en ærgerlig Niels Lund fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM).

Han er bestyrelsesmedlem i LDM og har ansvaret for de internationale forhold. Og som sådan kommer det bag på ham, at det tyske forbund »Bundesverband Deutscher Milchviehhalter« (BDM), som tæller godt 20.000 medlemmer i hele Tyskland, kommer med et udspil om stop for mælkeleverancen, hvis de ikke får minimum 40 eurocent (knap tre kroner, red.) pr. liter mælk inden 1. oktober.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG tirsdag

Læs også