Regler for malkekvæg på vej

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Justitsministeren har nedsat den arbejdsgruppe, som skal undersøge behovet for regler om hold af malkekvæg og ungkvæg på baggrund af Dyreetisk Råds anbefalinger.

Det Dyreetiske Råd kom for knap et år siden med en udtalelse om malkekvæg. Udtalelsen konkluderede, at der - blandt andet på grund af strukturudviklingen - er behov for yderligere regler om hold af malkekvæg og ungkvæg, og Rådet kom i den forbindelse med en række anbefalinger om skærpede regler.

Det er på denne baggrund, at justitsminister Lene Espersen (K) nu har nedsat den arbejdsgruppe, der skal stå for det lovforberedende arbejde, som skal ligge til grund for egentlig lovgivning på området.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG onsdag

Læs også