Storproducenter skal have fordele

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Når leverandører har valgmuligheder, er kravet om særlige fordele til de store ikke noget, andelsselskaberne kan sidde overhørig, vurderer andelsekspert.

- Det korte af det lange er, at man ikke kan tvinge producenterne til at levere. De skal kunne se en økonomisk fordel i det, så afregningen bør afspejle den økonomiske virkeligheds forhandlingsstyrke. Her står store producenter stærkt, fordi de bidrager mere til en række stordriftsfordele samt rent volumenmæssigt.

Det fastslår Peter Bogetoft (billedet), andelsforsker og professor ved Fødevareøkonomisk Institut på KVL.

- Store sønderjyske svineproducenter har altså nogle afsætningsmæssige alternativer. Så giv dem da noget mere, foreslår Peter Bogetoft i en samtale med Effektivt Landbrug om de udfordringer, andelsselskaberne aktuelt står med.

Med en stagnerende svineproduktion undrer det forskeren, at slagterierne ikke for længst selv har sat sig på eksporten af levende svin.

- For mange splitleverandører er det et tegn på, at kagen ikke er godt nok fordelt. Det må siges, at være de »gamle« selskabers fadæse, at de ikke selv køber disse svin op og får dem slagtet i Tyskland. Danish Crown ville her kunne komme med nogle helt andre mængder end den enkelte leverandør og dermed opnå en langt bedre. forhandlingsposition og pris til leverandørerne, end disse selv vil kunne opnå, siger Peter Bogetoft og peger på tre fordele ved denne fremgangsmåde:

Dels sikrer slagterierne sig muligheden for optimering og styring af hele kæden fra stald til køledisk ved at råde over den samlede, maksimale produktion. Dels bliver den samlede kage større. Og endelig bliver leverandører med speciale i at lave tysklandsgrise - eller bare med eksportrisikovillighed - i folden.

Tilmed ville tysklandshandelen som sådan blot ligge i forlængelse af muligheden for at blive økologisk leverandør eller leverandør af englandsgrise - til andre priser og på andre vilkår end »standardleverandøren«, men stadig som en del af det samme selskab og dermed bidragyder til den samlede kage.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG weekend

Læs også