- Ekspropriation er en mulighed

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Skov- og Naturstyrelsen forventer, at hovedparten af de 558 millioner kroner, som er sat af til naturgenopretning frem til 2009, vil blive brugt indenfor tidsrammen. Lodsejere i de 11 udpegede områder vil formentlig blive kompenseret med engangsbeløb.

- Vi sender ikke noget ind, hvis der ligger syv protestskrivelser. Det er klart.

Det forsikrer skovrider Carsten Ørnsholdt fra Haderslev statsskovdistrikt, som mener, at der skal være klare aftaler med lodsejerne, inden projekterne skydes i gang.

I Skov- og Naturstyrelsen vil vicedirektør Jens Peter Simonsen dog ikke afvise, at der kan blive tale om ekspropriation, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG weekend

Læs også