Få dine mineraler kapslet ind

(EFFEKTIVT LANDBRUG) VALGFRIT: En ny type mineralblanding gør det nemmere for folk, der vil have leverancen i løs vægt frem for storposer eller sække.

Før var det vitamin- og mineralblandingen, der bestemte, hvordan den skulle leveres. Nu er det landmanden.

Sådan kan man – lidt firkantet – sige om en ny type vitamin- og mineralblanding fra Vitfoss, »Vitacaps«, der gør det muligt for landmanden at få leveret sin blanding i løs vægt uden ulemper i form af støvgener, afblanding, fugt, og så videre.

Det betyder, at landmanden kan få vitamin- og mineralblandingen tippet direkte i et påslag, kørt i en betonsilo eller lignende, hvis det passer ham bedre end at få leverancen i storpose eller sække.

Baggrunden for det nye produkt er, at Vitfoss, som det første firma i verden, kan indkapsle vitamin- og mineralblandingen i en stivelsesholdig råvare - for eksempel hvede. Metoden, der gør dette muligt, lader sig gøre ved at udsætte hvedestivelse for et højt tryk og vandindhold, som gør stivelsen tilpas klistret til - efter at være kølet ned - at kunne blandes op med en vitamin- og mineralblanding.

Næste skridt er at presse blandingen igennem en matrice, og dermed er det færdige produkt klar.

Hele produktionsprocessen er patenteret af et dansk ingeniørfirma, som har solgt rettighederne til Vitfoss de næste fem år. Gråsten-firmaet er allerede godt i gang med at poste millioner i et anlæg, der bliver klar til at producere de første Vitacaps-blandinger i marts 2007.

- Vi har selvfølgelig allerede prøvet produktet grundigt af i forskellige besætninger, og meldingen fra landmændene er meget positive, fortæller faglig chef i Vitfoss, Hans Aae. Han tilføjer, at Vitacaps også kan bruges i kvægbruget, idet produktet gør den daglige håndtering af vitaminer og mineraler nemmere i forbindelse med for eksempel TMR-blandinger.

Vitfoss vil nu lave forsøg med Vitacaps for at undersøge, om produktet også forbedrer effektiviteten i staldene. Hans Aae kan dog allerede nu konkludere, at vitaminindholdet i Vitacaps har en længere holdbarhed, fordi det ligger bedre beskyttet. Og han ser også store muligheder i at få mere effektive mineraler, som normalt ikke smager godt, »smuglet« ind i dyrene via den indkapslede blanding.

Vitacaps har fået maksimale tre stjerner op til Agromek 2007.

Købsprisen på produktet er for svineproducenternes vedkommende mellem 0 og 10 øre højere pr. foderenhed afhængig af grisens størrelse. For køer er købsprisen 0-15 øre højere pr. ko pr. dag.

Læs også