At være landmand er hårdt men godt

(EFFEKTIVT LANDBRUG) ARBEJDSMILJØ: Kroppen bliver vredet af led i det fysisk anstrengende arbejde, der varer hele dagen, men alligevel påvirker privatlivet positivt. Sådan er det at være landmand i dag - og hvor er det dejligt.

Selvstændige landmænd har store udviklingsmuligheder, en lang arbejdsdag og et fysisk anstrengende arbejde. Det er hovedkonklusionen i Arbejdsmiljøinstituttets netop offentliggjorte rapport »Arbejdsmiljø i Danmark 2005«.

- Som udgangspunkt mener jeg, at der findes et godt arbejdsmiljø i landbruget, men der er alligevel mange ting, der kan sættes fokus på. Det er en løbende udvikling og proces, vi aldrig bliver færdige med, siger Anne Marie Hagelskjær, der er afdelingschef i Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og sekretær for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, der længe har forsket i arbejdsforholdene for landmænd.

Ifølge rapporten fra Arbejdsmiljøinstituttet oplever landmænd oftere end gennemsnittet af den danske arbejdsstyrke, at skulle løfte over 10 kilo, at ryggen bliver vredet eller drejet flere gange i timen, krav om stor arbejdsmængde og fysisk anstrengelse.

Men det betyder ikke, at landmænd ikke er tilfredse med arbejdet.

- Selvom det er fysisk hårdt, og der er lange arbejdsdage, kan de stadig lide det, de laver. Landmænd trives godt med friheden, som ifølge vores egne undersøgelser er det vigtigste parameter til at blive landmand. Men også kontakten med naturen tæller meget, ligesom indflydelse på arbejdet og de arbejdsopgaver, der er, spiller ind, fortæller Anne Marie Hagelskjær.

Det hele kan dog komme til at se meget anderledes ud, forudser hun.

- I forlængelse af strukturudviklingen vil der komme en ændring i jobbeskrivelsen af det at være selvstændig landmand. Jeg ser helt klart, at de i højere grad skal til at være mere arbejdsgiver og vil få meget mere arbejdsledelse i hverdagen, siger Anne Marie Hagelskjær.

Undersøgelsen fra Arbejdsmiljøinstituttet dækker alle erhvervsbrancher i Danmark og er baseret på i alt 9.000 svar. Og den gør ikke kun landmænd til sure, hårdtarbejdende mænd med ondt i ryggen. Med erhvervet følger flere gode sider.

Blandt andet ser landmænd store udviklingsmuligheder ved faget, og så har arbejdet en positiv indvirkning på privatlivet.

- Selvom arbejdsdagen er lang, kan landmændene, som selvstændige, selv tilrettelægge den. De trives godt med den frihed, og det betyder, at de stadigvæk kan indgå i et almindeligt familieliv, forklarer Anne Marie Hagelskjær.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, hvor Anne Marie Hagelskjær er sekretær, arbejder i øjeblikket på en hvidbog, der til foråret skal hjælpe til at forbedre arbejdsmiljøforholdene ude på bedrifterne.

- Vi har i øjeblikket fokus på ulykker ved håndtering af kvæg og grise. Lige nu arbejder vi på, hvordan vi skal videreformidle nogle retningslinjer, der gerne skulle sikre, at landmænd kan forlade stalden med alle lemmer i behold, siger Anne Marie Hagelskjær.

Læs også