Frisk grovfoder døgnet rundt

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Skiold Mullerups automatiske fodringsanlæg er et realistisk alternativ til at investere i beton, mikservogn og mandskab i de store besætninger.

Carsten Pedersen er en af de landmænd, der ikke bare tror på en fremtid for mælkeproduktionen. På ejendommen Søndergaard nær Billum vest for Varde står også et helt nyt produktionsanlæg: Et såkaldt amerikaner-staldanlæg til 600 køer i to bygninger og et centralt placeret DeLaval-malkecenter med 40 pladser i en udvendig karrusel samt et Mix & Carry-fodringsanlæg fra Skiold Mullerup A/S.

Bedriften er tilmed forberedt til en udvidelse op til 1.000 køer, men foreløbig går planerne på en udvidelse fra 300 til 600 køer i det eksisterende anlæg, når kvierne er blevet udliciteret. Springet videre fra 600 til 1.000 køer anhænger blandt andet af, hvordan et gylleseparationsanlæg kommer til at fungere - med jordpriserne i området er der ingen alternativer.

Carsten Pedersen og hans unge familie kom fra en mindre, knap så praktisk indrettet ejendom med 80 årskøer. Men målet - mælkeproduktion i storskala - har stået klart fra begyndelsen, og nu er det nye anlæg så småt ved at være kørt ind.

- For at sige det rent ud, så er vi gået fra noget gammelt l… til helt nyt udstyr overalt. Og fra godt gammeldags knokleri til opsyn og styring, som Carsten Pedersen siger. Han beskriver sin »nye« arbejdsdag således: Malke, passe kalve, fylde påslagene til Mix & Carry-anlægget - og opsyn, opsyn, opsyn.

- Det eneste, der interesserer os, er det, der er indenfor væggene her. Vi skal lave det, vi er gode til, og vi er gode til at lave en masse mælk, siger han.

Den sammenkørte SDM-besætning, der består af de oprindelige 80 køer samt en tilkøbt besætning på 220 køer, er kun nået at blive ydelseskontrolleret to gange efter produktionsstarten på Søndergaard, men Carsten Pedersens umiddelbare vurdering er, at ydelsen ligger lidt over de 9.200 kilo EKM pr. årsko i den gamle besætning, og lidt under de 9.500 kilo EKM i den indkøbte.

Til gengæld er en række af de i øvrigt begrænsede indkøringsproblemer allerede ved at være løst halvanden måned efter start, blandt et vel højt celletal og lidt klovproblemer. Derudover har teknikken selvfølgelig drillet - og derfor var anlægget også så godt som døgnbemandet de første to uger med fuld produktion.

Selv om Carsten Pedersen er vant til mikservogne, har det lidt usædvanlige valg af foderanlæg ligget fast, siden han så det første gang.

Det forenkler fodringsarbejdet uden at gå på kompromis med køernes behov for frisk grovfoder fordelt på en række fodringer døgnet rundt. Det sparer en del beton til fodergange. Og endelig giver det en meget konkret forenkling i hverdagen, når det daglige fodringarbejde med 300 køer og lige så mange kvier kan klares på en halv time. Derfor kalder Skiold Mullerup A/S også Mix & Carry-systemet for »intelligent fodring«.

Mix & Carry-systemet består af op til 30 påslag med forskellige fodermidler fra mineraler over korn og ensilage til halm, en MVM-vertikalblander, en hængebane rundt i hele anlægget og en hængebanevogn. Det hele bindes sammen af WIC-fodringsstyringsprogrammet (Wireless Interface Control), der i praksis styres fra en PDA i Carsten Pedersens jakkelomme.

Det er den - og den bagvedliggende software - der er den egentlige nyhed i Mix & Carry-systemet, idet resten består af velkendte og -afprøvede komponenter, som indgår i en række af Skiold Mullerup A/S’ fodringssystemer.

Bortset fra en halv times arbejde med at fylde de tre store påslag i foderladen med majs- og græsensilage samt halm, i alt 25-30 tons, består det daglige fodringsarbejde blot i at taste antallet af fraseparerede køer ind på PDA’en efter morgenmalkningen.

Få minutter senere glider hængebanevognen op foran frasepareringsboksene og udfodrer friskblandet og nøje afmålt grovfoder - akkurat som med de øvrige køer, der i alt får ni forskellige blandinger efter holdinddeling, nyblandet og udfodret op til seks gange i døgnet til grupperne af højtydende køer.

De dage, hvor der flyttes og goldes køer, er indtastningsarbejdet dog lidt større - men kan så også klares fra kontor-PC’en.

Småkalvene får kun 30 kilo grovfoder i døgnet, og Carsten Pedersen kan umiddelbart også godt forstå dem, der ryster på hovedet af at lægge skinner og ulejlige Feeder-vognen for så lidt.

- Vognen har vi jo under alle omstændigheder, men selvfølgelig kostede de ekstra skinner. Men hvad havde alternativet været? Trillebøren! Så er vi tilbage ved dansk landbrug anno forrige årtusind, siger han.

Desuden er fodergangene i anlægget kun to meter brede. Det har to konsekvenser.

For det første er kosten sendt på pension. Med to meter brede fodergange kan dyrene nå alt, og når der spises op, er der også fuldstændig styr på fodereffektiviteten. For det andet udnyttes de dyre kvadratmeter beton under tag til at have dyr på - ikke til at køre på og slæbe smat og mudder ind på.

Og i en udvidelse til 22 millioner kroner alt inklusiv tæller den slags også.

Endelig handler købet af Mix & Carry-systemet også om at kunne indføre en fleksibel hverdag sammen for ham selv og de ansatte, understreger Carsten Pedersen. Ambitionen er at malke tre gange i døgnet - men også at kunne holde fyraften på samme tidspunkt som resten af samfundet.

Skiold Mullerup A/S oplyser, at der foruden Carsten Pedersens Mix & Carry-anlæg er solgt tre mere i Danmark og yderligere fire i Sverige og et i Norge. Prisen afhænger naturligvis af antallet af fodermidler og -mængder, men ligger i størrelsesordenen 1-1,4 millioner kroner med en årlig vedligeholdelsesudgift i størrelsesordenen 40.000-50.000 kroner.

For de penge kommer man ikke langt, hvis man både skal have fem meter brede fodergange, mikservogn, traktor, fejekost og en mand på timeløn foran vognen og bag kosten. som salgskonsulent Philip Lemvig Højer tørt konstaterer.

Han peger - ud over de nævnte fordele - også på WIC-fodringsprogrammets evne til at lave »glidende« overgange fra for eksempel goldko- til nykælverfodring.

Desuden stiger Mix & Carry-systemets fordele faktisk kun med antallet af køer.

Ydermere kan anslået 80 procent af alarmerne klares fra en computer hos montøren, hvis anlægget er koblet på internettet.

Endelig kan en række af de store blandinger og udfodringer til for eksempel opdrættet udføres på tidspunkter, hvor strømmen er billig.

Læs også