Europa er endelig på vej op

(EFFEKTIVT LANDBRUG) BG Bank bryder den generelt pessimistiske trend i finanskredse og vurderer, at opsvinget er langtidsholdbart.

BG Bank afholdt i denne uge det første af to midt- og sydjyske landbrugsseminarer og trak fulde huse på Hotel Pejsegården i Brædstrup med 120 deltagere, der fik solide bud på bankens vurdering af de økonomiske udsigter for 2007.

Anne Buchardt, cheføkonom i BG Bank og hyppig gæst i tv-aviserne med sine skarpe og dog letforståelige økonomi-analyser, havde kaldt sit oplæg for »økonomisk vejrudsigt for landbruget«.

Og for nu at blive i vejrbilledet, så går BG Bank delvist mod den pessimistiske trend blandt økonomer i øjeblikket, der stort set enten lover »hedebølge« eller »overskyet« det næste års tid - med risiko for tidlig og hård vinter, hvis eller når væksten taber fart.

Her vurderer BG Bank og Anne Buchardt, at nok er der udsigt til spredt skydække i første halvdel af 2007, men bare rolig, det klarer op i anden halvdel.

Forskellene i vurderingen af 2007-økonomien beror dels på tilliden til den amerikanske økonomi, dels på opfattelsen af »sejtrækker-evnen« i eurolandenes opsving, herunder effektiviteten af de værktøjer, der skal bruges for at undgå overophedning.

- Hvis man skal i gang med en økonomisk vejrudsigt for det kommende år, så skal man vidt omkring i verden. Både den danske produktion og vores hjemlige politiske virkelighed har forsvindende lille betydning, indledte Anne Buchardt.

Siden 2003 har der været et markant opsving i verdensøkonomien, hvor USA’s vækst har været lokomotivet, mens eurolandene så at sige har været det svageste led i kæden med en-to procents vækst mod amerikanernes fire procent - og Kinas ti procent. I den sammenhæng har Danmark placeret sig på USA’s niveau - og dermed over eurolandenes gennemsnit.

Forklaringen på den lave vækst i eurolandene er blandt andet meget stive arbejdsmarkeder i Frankrig og Tyskland, hvor det er svært for ikke at sige umuligt at afskedige medarbejdere - og derfor lader mange arbejdsgivere være med at ansætte nye folk, selv i opgangstider.

Opsvinget, der langt hen ad vejen blev sat i gang af amerikanske rentenedsættelser og en seddelpresse i døgndrift efter terrorangrebet på USA den 11. september 2001, har ført til »ekstremt lempelige finansieringsvilkår«, som cheføkonomen sagde, men har også betydet store værdistigninger på aktier, råvarer, boliger - og landbrugsjord.

Men fortsætter fremgangen - eller vil vi se en stagnation og derefter et fald?

Igen skal blikket rettes mod USA, forklarede Anne Buchardt:

- Den mindste lille nysen i USA - så reagerer verdensmarkedet omgående. Så i den forbindelse kan man godt tale om »hysteriske kællinger«. Det store spørgsmål er, om vi er på vej mod en global lavkonjunktur, eller om eurolandene kan fastholde de positive takter, spurgte hun retorisk med henvisning til manges frygt for et krak på det amerikanske boligmarked efterfulgt af et styrtdykkende privatforbrug.

- I BG Bank er vi ikke så pessimistiske - der er mange positive tegn, og der adskiller vi os nok fra de fleste andre, sagde hun.

Aktiemarkedet stiger fortsat, mens obligationsmarkedet reagerer mere forsigtigt, konstaterede hun, og rent faktisk stiger de amerikanske boligpriser også fortsat, om end knap så voldsomt som tidligere.

Herhjemme sætter arbejdsløsheden nye bundrekorder hver måned, og selv om der tales meget om flaskehalse, skal vi ikke glemme, at den øgede beskæftigelse betyder flere i arbejde til en bedre løn - og dermed et øget privatforbrug.

- Husholdningernes økonomi ser rigtig, rigtig fornuftig ud, konstaterede hun.

Oliepriserne er faldet gennem stort set hele året, og selv om inflationen ikke er blevet bremset af billig kinesisk produktion og ditto østeuropæisk arbejdskraft, så når vi ikke 1970’er-niveauet igen - det skal blandt andet den europæiske centralbank nok sørge for.

Samtidig tyder meget på, at det europæiske opsving har bidt sig fast. Men, understregede cheføkonomen, Europa er ikke en isoleret ø i verden, så man skal ikke overdrive optimismen. For blandt andet den tyske momsforhøjelse til nytår kan godt medføre et omgående forbrugsdyk - fordi de fleste større indkøb nok bliver gjort på den side af årsskiftet

- Men Europa er endelig på vej op, vurderede hun.

BG Bank tror på, at renten vil stige - akkurat som den europæiske centralbank, der har antydet en renteforhøjelse i december og endnu en til marts næste år.

Så mange tænker: Nu gælder det om at bytte variabelt forrentede lån ud med fast forrentede lån. Men her er BG Banks umiddelbare vurdering, at selv med de forventede rentestigninger vil flexlån stadig være billigere næste år ved samme tid.

Omvendt er det lang tid siden, at det har været så billigt at vælge fast rente, påpegede hun dog også.

- Men kig først og fremmest på din egen økonomi og på dine egne forventninger og muligheder - og din nattesøvn, lød det afsluttende råd fra cheføkonom Anne Buchardt.

Læs også