Krydskontrol strammes

(EFFEKTIVT LANDBRUG) EU lægger nu op til, at når særlige problemområder opdages, skal krydsoverensstemmelseskontrollen skærpes på disse områder. Det vil især ramme kvægbruget.

Efter hvad Fødevareministeriet netop har erfaret, lægger EU nu op til yderligere skærpelser af den såkaldte krydsoverensstemmelse.

Dels skal det allerede i dag ganske omfattende og komplicerede regelsæt udvides yderligere - også udover hvad der allerede er planlagt. Dels skal kontrollen skærpes, når der opdages problemområder. Har et EU-medlemsland særlige problemer på et bestemt område - for eksempel besætningsregistret, som tilfældet var for danske kvægbrugere i 2005 - vil det fremover betyde, at besætningsregister-kontrollen skal skærpes yderligere.

- Foreløbig har vi kun hørt på »vandrørene« om disse stramninger, siger fødevareminister Hans Christian Schmidt (V), der således ikke har noget egentligt udspil endsige datoer at forholde sig til - endnu.

Krydsoverensstemmelsen blev indført 1. januar 2005, og erfaringerne fra det første år viste, at især mælkeproducenterne blev ramt. Ganske enkelt fordi mælkeproduktionen er omfattet af flest »krydskrav« - alene kravet om besætningsregistreringer indeholder 13 delkrav - og modtager forholdsvist mest i støtte i forhold til de øvrige produktionsgrene.

I alt blev 546 landmænd forrige år trukket i gennemsnit i godt 7.000 kroner i støtten eller tilsammen knap fire millioner kroner - hvilket udgjorde 0,5 promille af den samlede udbetalte støtte.

- Modtager man støtte, så er der også regler, der skal overholdes, siger fødevareministeren, som dog finder, at krydsoverensstemmelsen primært skal bruges til at finde og straffe de regelbrud, der har betydning for fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, miljøet og landbrugets image generelt - snarere end at kontrollere tagrender og vandskåle. Han opfordrer derfor landmændene til at søge den bedst mulige hjælp og rådgivning.

Læs også