Milliardsatsning på landbrug i øst

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Investeringsselskabet First Farms, der i øjeblikket driver landbrug i Slovakiet, vil børsnoteres for mellem 300 og 600 millioner kroner. Til gengæld lover de 20 procents afkast efter tre år.

100 millioner kroner er tilsyneladende ikke nok for mændene bag investeringsselskabet First Farms. Med direktør Kim Stokholm i spidsen driver selskabet i øjeblikket et landbrug i nærheden af Bratislawa i Slovakiet med 1.350 malkekøer og 6.300 hektar jord. Men nu skal investeringerne intensiveres og ejerkredsen bredes ud.

- Vi regner med at komme på OMX Københavns Fondsbørs indenfor tre til seks måneder. Dér forventer vi at få et provenu på mellem 300 og 600 millioner kroner. Dertil kommer lån i et miks af lokale og danske banker på et tilsvarende beløb, så vi kan nå op på et investeringsbeløb på 1,2 milliarder, fortæller bestyrelsesformand og idémand Henrik Hougaard.

I det nye selskab vil fem bestyrelsesmedlemmer selv invester omtrent 80 millioner kroner i selskabet, således at de – afhængig af hvor stor interessen bliver for aktierne i selskabet – får en ejerandel på omtrent 15 procent.

- Vi kigger hovedsageligt på Slovakiet, Rusland, Ukraine og Rumænien, og vi regner med at få minimum et – muligvis to – projekter i gang i løbet af foråret 2007. Efter investeringer og optimeringer regner vi med, at projekterne begynder at give 20 procents afkast om året – uden at medregne eventuelle værdiforøgelser af jorden, siger Henrik Hougaard.

Jordopkøb foregår dog foreløbig relativt langsomt, da ejerforholdene er spegede, og en længe ventet jordreform endnu ikke er besluttet.

- Foreløbig har vi langtidskontrakter på jordleje i Slovakiet. Med forkøbsret. Og vi køber langsomt jorden op, men det bliver besværliggjort af, at de tidligere ejere har fået deres jord tilbage efter kommunismen, og nu skal det så besluttes, hvordan overtagelsesbetingelserne skal være, siger Henrik Hougaaard.

Læs også