Nedrivningsforslag rammer ved siden af

(EFFEKTIVT LANDBRUG) TOMME BYGNINGER: Hverken landbrugets »politikere« eller rådgivere tror, at landsby-foreningens forslag om 100 millioner kroner til erhvervsudvikling i de tomme landbrugsbygninger har nogen fremtid for sig.

I Dansk Landbrug og i Dansk Landbrugsrådgivning medgiver man, at Carsten Abild, formand for foreningen Landsbyerne i Danmark (LiD), gør ret i at påpege problemet med de anslået 60 millioner tomme kvadratmeter driftsbygninger på landet. Der er også opbakning til kampen for at bevare - og gerne udvikle - den offentlige service i landdistrikterne, som ellers trues af affolkning og sparelystne, købstadsorienterede lokalpolitikere.

Men når det er sagt, så er både landbrugets »politikere« og rådgivere skeptiske over for ikke bare Carsten Abilds tal, men også selve tesen bag forslaget om at nedrive 25.000 ejendomme og yderligere istandsætte 30.000 ejendomme til nye leve- og bosteder for ressourcestærke byfamilier, mindre erhvervsvirksomheder eller turistlejemål. Et arbejde, landsby-formanden ønsker sparket i gang i med 100 millioner offentlige kroner til først registrering af bygningsmassen og dernæst egentlig erhvervsudvikling i landdistrikterne.

- Vist er der grund til at være bekymret for udviklingen i landdistrikterne, men jeg tror ikke på, at de mange tomme bygninger kan blive et nyt industrieventyr. Virksomhederne efterspørger service, infrastruktur, logistik og vil gerne ligge tæt på medarbejderne, siger Carl Christian Kirketerp, formand for Århus-Hadsten Landboforening og medlem af Landsudvalget for Byggeri og Teknik. Han advarer samtidig mod at fokusere på nye erhverv på landet - det gælder snarere om at styrke de eksisterende. Eller rettere: Det eksisterende, for mange steder i Danmark er landbruget og dets følgeerhverv lokalsamfundenes eneste »motor«.

- Man risikerer at skrotte noget velfungerende, uden at få noget nyt i stedet for, som landboforeningsformanden siger.

For det er nemlig mere end tvivlsomt, om der kommer nye erhverv på landet, 100 millioner udviklingskroner eller ej.

- I et bånd på 10-15 kilometer ned langs motorvejen gennem det jyske er der mulighed for både erhverv og boliger i de tiloversblevne landbrugsbygninger, ellers ikke, for det handler om beliggenhed, siger landskonsulent Kræn Ole Birkkjær.

Læs også