Landmænd er rigtige mennesker

(LANDBRUG FYN) I dette skoleår har 500 elever fra fynske folkeskolers ældste klasser lært om landbrug på spændende temadage i projekt udAFklassen.dk på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth.

- Vi har fundet ud af, at landbrug er et job ligesom alle andre - og med mange muligheder. Vi har lært en masse spændende ting om gensplejsning, celler og kloning. Vi har lært om biogas. Vi har klappet heste, køer og kalve. Vi har set en masse fluer. Og nu skal vi ud at køre traktor.

Sådan lød nogle af de begejstrede udtalelser fra Lea, Signe og Josefine, der sammen med 24 klassekammerater fra 8.A på Havrehedskolen i Morud - og 27 kammerater fra deres parallelklasse - henholdsvis mandag-tirsdag og tirsdag-onsdag i sidste uge var på to-dages ophold på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth.

»Landbrugselever er jo nogen ligesom os selv. De er ikke bare smurt ind i møg eller har halm i træskoene«. Det overrasker mange af de folkeskoleelever, der deltager i et nyt initiativ, som Dalum Landbrugsskole retter mod folkeskolens ældste klasser. Initiativet går på at tilbyde alle elever i folkeskolens 8., 9. og 10. klasse et gratis ophold af en eller to dages varighed på landbrugsskolens afdeling i Korinth. Dagene er arrangeret som temadage eller kursusdage med mange forskellige emner.

- Fællesnævner for emnerne er biologi og naturfag, men med en anden indgangsvinkel, end man måske har, når undervisningen foregår i klasseværelset, fortæller uddannelseschef Asger Clausen, Dalum Landbrugsskole. Derfor kalder vi også initiativet »udAFklassen.dk« for at signalere, at oplevelser og læring godt kan foregå uden for klassen.

- Navnet signalerer samtidig, at der også ligger en hjemmeside bag initiativet. En hjemmeside, hvor folkeskolens lærere kan få information om, hvad vi kan tilbyde, og hvor eleverne kan lægge billeder og statements ind fra deres ophold på skolen.

- Det foregår i praksis ved, at eleverne ved ankomsten får udleveret et digitalkamera og en besked om at tage så mange billeder som muligt af sjove og spændende situationer. Når opholdet er slut, får vi billederne og lægger dem ind på hjemmesiden, så man kan vise kammeraterne og forældrene, hvor sjovt man havde det.

- Selve tilbudet om ophold på landbrugsskolen er ikke noget nyt, understreger Asger Clausen. Men med hjemmesiden intensiverer vi markedsføringen af det. I dette skoleår har vi haft lige omkring 500 folkeskoleelever. Målet er en fordobling, og den har vi opnået i første kvartal af 2006, hvor vi både med en- og to-dages ophold har en fordobling i forhold til første kvartal 2005.

- Vi underviser i de emner, man kan se på hjemmesiden, fortæller landbrugslærer Keld Storm, der underviser nogle af eleverne i bioteknologi, dyr og sex, landbrug, miljø og økologi, bioteknologi - plus emner efter eget valg. Desuden berøres emner som: Landbrugeres syn på byboere og omvendt. Etik i landbruget og omverdenen. Samfundsmæssige sammenhæng. Job- og karrieremuligheder med en landbrugsuddannelse.

- Biologi er nu et eksamensfag i folkeskolen. Og her hos os oplever eleverne en mere landbrugsrelateret vinkel på biologi og genteknologi. De får en mere praktisk tilgang til de lidt tunge, teoretiske fag i folkeskolen. Og vi får gjort opmærksom på, at der inden for erhvervsskolerne findes en række tilbud, som de kan byde ind på.

- Vi håber med dette tiltag at kunne øge forståelsen for landbruget, siger Asger Clausen. Og at åbne de unges øjne for, at der er flere muligheder inden for landbruget end lige at blive selvstændig landmand. For eksempel uddannelserne til jordbrugsteknolog, agrarøkonom m.fl.

- Vi vil helst have eleverne her i to dage, og der er også flest, der tager to dage. Det betyder, at de får mere af kostskolelivet med, påpeger Keld Storm, der har erfaret, at der fra byskoler er mange elever uden kendskab til landbruget, mens andre har noget kendskab.

- De unge elever er generelt meget interesserede i dyr. De vil gerne ud at se og føle dyrene, og de spørger meget om noget med dyr, dyrevelfærd og genteknologi. Mange spørgsmål går også på. hvordan det er at være landmand, og hvor meget en landmand tjener.

- Selv om det først og fremmest handler om biologi, hører eleverne naturligvis også lidt om landmandsuddannelsen. Vi får by og land bragt sammen, og der bliver skabt en bedre forståelse for, hvad det er at være landmand. Således har nogle elever sagt: »Dengang vi kom, vidste vi godt, hvad vi skulle mene. Men nu er vi i tvivl!«

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også