Chiles kvægbrug sparer på gylleudbringning

(EFFEKTIVT LANDBRUG) På gården Campanario i det centrale Chile dyrkes 200 hektar og malkes 205 køer. Køerne går ude hele året, og lever af frisk græs, græsensilage, lucerne og roeaffald. Køerne yder hver 9.000 kilo mælk til 1,50 kroner pr. kilo.

På gården Campanario i Chile lever køerne ude hele året. To gange tre timer om dagen er køerne hjemme for at blive malket og for at æde suppleringsfoder ved foderbordet.

Navnlig i foråret henter køerne hovedparten, cirka 60 procent, af foderet i marken i form af frisk græs. Græsmarken har dog også en vigtig funktion som soveplads, da køerne ikke har mulighed for at ligge ned hjemme ved malkestalden.

Resten af året hentes cirka 30 procent af foderet i græsmarken, mens der hjemme ved foderbordet serveres ensilage af græs, roeaffald, samt en blanding af korn, rapskager og mineraler.

Hvis nedbøren i vintermånederne gør det bundløst i græsmarken, flyttes køerne bare til en anden mark. Der falder cirka 1.200 millimeter regn om året her i det sydlige Centralchile, heraf cirka 200 millimeter hver af vintermånederne, så der kan godt være blødt i marken.

Den meste husdyrgødning lægges på marken. Husdyrgødningen fra de befæstede arealer ledes i åbne kanaler ud i en stor åben gyllelagune. Der er ingen bund i lagunen.

Men driftslederen bedyrer, at der ikke sker nedsivning til grundvandet. Med 1,2 meter regn om året og en overflade på flere tusinde kvadratmeter, giver det er massivt behov for gyllekørsel!

- Det er ikke tilladt at lede gylle ud i floden, men der er ingen kontrol med det, så det er generelt relativt liberalt her i Chile, forklarer driftslederen på gården.

Køerne på Campanario er som de fleste andre malkekøer i Chile af racen Holstein-Frisian, og yder 9.000 kilo mælk om året med 3,6 procent fedt og 3,5 procent protein.

Der malkes to gange i døgnet. Gennemsnitsydelsen hos Chiles cirka 900.000 malkekøer er 6.000 kilo mælk om året. Nogle kvægbrugere malker tre gange i døgnet, og er oppe på 11-12.000 kilo mælk.

Landarbejdere i Chile får ned til cirka 60 kroner om dagen, så det er normalt ikke ejeren selv, der malker køerne. De lave arbejdsomkostninger gør, at der ikke overvejes malkerobotter i Chile. Man tager således også roer op med håndkraft, navnlig hvis man skal bruge toppen til foder.

Det kooperative og dermed landmandsejede mejeriselskab Colun har mejeri i La Union få kilometer fra gården, og har cirka 900 leverandører der leverer i alt 300 millioner kilo mælk.

Colun er det tredje største selskab i Chile, og vokser med syv procent om året. Der er ingen kvoter, støtte eller mindstepris, så leverandørerne kan levere så meget de vil. De frie markedskræfter styrer udviklingen.

Læs også