Forårsarbejde med tålmodighed

(EFFEKTIVT LANDBRUG) RETTIDIG OMHU: Når foråret banker på, har mange landmænd svært ved at holde foden fra traktorens gaspedal. Men det er dumt at starte for tidligt, fastslår planteavlskonsulent.

- Hvert forår ødelægges forudsætningen for et godt dækningsbidrag i mange marker, fordi såbedstilberedningen starter for tidligt. Selv om det er svært, kan det betale sig at være tålmodig og undgå skadelig jordpakning, fastslår planteavlskonsulent Bente Andersen, LRØ i Horsens.

- Hvis jorden skal forårspløjes, er det igen et must, at jorden skal være tjenlig, før pløjningen starter. Hvis jorden glinser, når jorden bliver vendt, bør man udsætte pløjningen en dag eller to, siger Bente Andersen.

Ved forårspløjning bør jorden pakkes i samme arbejdsgang for at hindre, at fordampningen bliver for stor, eller at jorden tørrer op i knolde.

Mange landmænd anvender ikke jordpakker på trods af, at anvendelsen heraf er en god forsikring til at nå et godt resultat. En pløjedybde på 20 centimeter er fuldt tilstrækkelig. Større pløjedybde øger kun risikoen for manganmangel, og det øger energiforbruget.

- Mange marker bliver pløjet elendigt. Det skal gå hurtigt, og furebredden bliver sat så bred som muligt. Det betyder, at jorden ikke bliver ordentlig vendt samtidig med, at marken bliver ekstremt ujævn, påpeger Bente Andersen.

- Mit slogan er, tilføjer hun, at hvis man vælger at pløje, så skal det gøres ordentligt.

Skal der køres gylle ud før såning, opnås det sikreste og bedste resultat ved at køre gyllen ud forud for pløjningen.

- Hvis marken ikke er kuperet og fri for mange sten, er nedfældning af gylle forud for pløjningen også en rigtig god metode til, at marken pløjes i ro og mag, samtidig med at gyllen udnyttes optimalt, siger Bente Andersen.

Når jorden er kvalitetspløjet, drejer det sig om med mindst muligt antal overkørsler at etablere et tilfredsstillende såbed. Der er lavet mange forsøg gennem tiden, som viser, at der ikke er en udbytteforskel imellem metoderne, når kvaliteten af arbejdet i øvrigt er i orden.

Læs også