Foretrækker Ghana frem for Østeuropa

(EFFEKTIVT LANDBRUG) DROG MOD SYD: Svineproducent Anders Stenild fra Aalborg vil hellere investere i Ghana end i Østeuropa. - Det giver høj livskvalitet og mening at være med til, siger han.

Svin

Svin

Det er ikke ukendt, at danske svineproducenter investerer i udlandet. Heller ikke for Anders Stenild, Julianeholm nord for Aalborg.

Mere usædvanligt er det dog, at investeringen sker i et partnerskab med en svineproducent i Ghana.

- Jeg var da også i Skt. Petersborg i Rusland på et tidspunkt, men det tiltalte mig ikke at engagere mig derovre, begrunder 61-årige Anders Stenild, der netop har saneret sin besætning på 300 søer ud og nu overvejer produktionsformen i staldene.

Anders Stenild, der er konservativt medlem af Nordjyllands Amtsråd og desuden i sammenlægningsudvalget i Ny Aalborg Kommune, mener godt han må trappe lidt ned, og derfor har han lavet aftale med et driftsfællesskab om driften af sine 120 hektar.

Svineproduktionen i Ghana og eventuelt noget lignende i et andet afrikansk land, Uganda, engagerer imidlertid Anders Stenild voldsomt.

- Det startede egentligt gennem Aalborg Handelsskole og det såkaldte privatsektorprogram, som er en del af Danmarks engagement med hensyn til hjælp til udviklingslandene. Her blev præsenteret en række muligheder for samarbejde med private producenter i forskellige lande, og her fandt jeg et svineprojekt i Ghana interessant, siger han.

- Efter to besøgsrejser til Ghana i 2000 sammen med folk fra Aalborg Handelsskole, som blandt andet finansieres gennem nogle projektstøttemidler, besluttede jeg mig for at gå i gang sammen med en lokal producent, der på dette tidspunkt havde en besætning på en 40-50 søer.

Bedriften i Ghana rummer desuden en ægproduktion og 70-80 kreaturer, der passes af en hyrde. Driftslederen på den ghanesiske gård har desuden en dansk forbindelse fra 90-erne, hvor han deltog i et Danida-støttet landbrugskursus på Nordisk Landboskole i Odense.

- Det var forholdsvis let med små midler at øge produktiviteten i Ghana. Da jeg startede med at komme på bedriften, var effektiviteten på en tre-fire grise pr. årsso. Den er nu hævet til 18 grise pr. årsso, fortæller Anders Stenild.

I projektet indgik desuden at få driftslederen på et træningsophold hjemme i Anders Stenilds egen bedrift.

- Nu snakker vi samme sprog, bruger dansk tilskudsfoder og Agrosoft programmer til registreringer og effektivitetskontrol. Det er en stor fordel, når vi typisk ringer sammen et par gange om ugen, at vi kan overføre data elektronisk, og jeg følger udviklingen tæt, siger den nordjyske svinemand.

Anders Stenild har foreløbigt investeret 200.000 kroner og dermed 40 procent af aktierne i projektet i Ghana.

- Men som medinvestor i et svineprojekt i udlandet, skal man jo passe på, hvad man gør. For eksempel har vi både danske eksperters og lokale myndigheders ord for, at vi gerne må opbevare gyllen i en lagune i Ghana. Men det tør jeg jo ikke af hensyn til de danske medier. Derfor har vi investeret i en 1.000 kubikmeter Harvestore gylletank med låg, ligesom vi ved hjælp af et sandfilter separerer den faste fraktion fra gyllen for at løse fosforproblemet. Både den faste og den flydende fraktion skal anvendes fornuftigt, og det er vi ved at få godkendt nu.

- Jeg vil simpelthen ikke være med til at lave løsninger, der ikke opfylder danske krav, og som ikke fungerer, fastslår Anders Stenild.

At der er forretning i at producere svinekød i et ellers fattigt land, kan Anders Stenild med få tal illustrere:

- I Danmark koster en medarbejder 88 kilo svinekød pr. dag. I Ghana svarer udgiften til et kilo svinekød pr. dag. Her er der godt nok tale om svinekød til en kilopris på 16-17 kroner, men alligevel er det billigt. Byggeri er også billigere, når man kan bygge råhuset til mellem 750-800 kroner pr. kvadratmeter.

Anders Stenild sætter en ære i at lave billige løsninger, men ikke dårlige løsninger.

- Det er enormt hvilken fremgang i både produktivitet, arbejdsforhold og dyrevelfærd, det kan skabe at få spaltegulv i staldene. Vi anvender også danskproducerede farebokse, som vi har sendt derned i forbindelse med et nybyggeri.

- På den her måde kan vi hjælpe med at øge produktionen af svinekød, og flere kan blive mætte. Det giver livskvalitet, også for mig, at være med til. Og så vil jeg altså hellere investere lidt mindre og rejse til Ghana nogle gange om året, frem for at investere mellem en halv og en million kroner i Rusland, konkluderer den begejstrede nordjyske svineproducent.

Anders Stenild skal fortælle om sit projekt i Ghana ved et landbrugsseminar om Danidas støtteprogram til virksomhedsudvikling i udviklingslande, det såkaldte Business-to-Business Program (B2B-Programmet).

Arrangementet, der løber af stablen mandag den 20. marts hos Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby fra klokken 11.30 til 17.00, er kommet i stand ved et samarbejde mellem Danida, Landbrugsraadet, Dansk Landbrugsrådgivning og Håndværksraadet.

Håndværksraadet har gennem mange år været den praktiske formidler af virksomhedssamarbejde under B2B-Programmet og assisterer virksomheder med at få kontakt og komme i gang med et samarbejde til en lang række af de fattigste lande i Afrika, Mellemamerika og Asien. Håndværksraadet har hidtil assisteret med mere end 150 partnerskaber, hvoraf kun et fåtal har været i primærlandbruget.

Læs også